Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7

Câu 1: Biển báo sau có ý nghĩa gì?
 •  A: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
 •  B: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
 •  C: Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.
Câu 2: Biển báo sau có ý nghĩa gì?
 •  A: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
 •  B: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
 •  C: Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.
Câu 3: Biển báo sau có ý nghĩa gì?
 •  A: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
 •  B: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
 •  C: Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
Câu 4:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 1 và 3
 •  C: Biển 3
Câu 5:
 •  A: Biển 1 và 2
 •  B: Biển 2 và 3
 •  C: Cả 3 biển trên
Câu 6:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 3
Câu 7:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 3
Câu 8:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 3
Câu 9:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Không biển nào
Câu 10: Biển này báo hiệu điều gì?
 •  A: Giao nhau với đường ưu tiên
 •  B: Giao nhau với đường không ưu tiên
 •  C: Sắp đến khu vực có chợ

Trắc nghiệm Vận tải - Lái xe khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7

Bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7 . Bài thi Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 7 online. Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 7- Test An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 7 . Bai thi Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 7 online.