Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8

Câu 1: Biển này có ý nghĩa gì?
 •  A: Tải trọng tối đa của xe cho phép lưu thông
 •  B: Tốc độ tối đa cho phép các xe lưu thông
 •  C: Tốc độ tối thiểu bắt buộc các xe lưu thông
Câu 2:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 3
Câu 3:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 3
Câu 4:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 1 và 2
Câu 5:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 3
Câu 6:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Biển 2 và 3
Câu 7:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Cả 2 biển
Câu 8:
 •  A: Biển 1
 •  B: Biển 2
 •  C: Cả 2 biển
Câu 9: Biển này có ý nghĩa gì?
 •  A: Chỉ hướng đi
 •  B: Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.
 •  C: Chỉ hướng đường
Câu 10: Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp biển “STOP” trong trường hợp nào?
 •  A: Có cảnh sát giao thông
 •  B: Có tàu hỏa sắp chạy qua, có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp
 •  C: Trong mọi trường hợp

Trắc nghiệm Vận tải - Lái xe khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8

Bài Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8- Test An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8 . Bài thi Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm An toàn giao thông cho học sinh PTTH 8 online. Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 8- Test An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 8 . Bai thi Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem An toan giao thong cho hoc sinh PTTH 8 online.