Trắc nghiệm cơ bản PHP Phần 1- Test cơ bản PHP Phần 1

Câu 1: Cho: $a .= "a"; $a .= "b"; $a .= "c"; Giá trị $a là:
 •  A: "c"
 •  B: "a"
 •  C: "abc"
 •  D: Lỗi
Câu 2: $a = 4; for ($b = 0; $b <= $a; $b++) { $c++; } Giá trị của $c ? :
 •  A: 0
 •  B: 4
 •  C: 5
 •  D: Lỗi
Câu 3: $a[] = "a"; $a[] = "b"; $a[] = "c"; Giá trị của $a[2] ? :
 •  A: "a"
 •  B: "b"
 •  C: "c"
 •  D: "abc"
Câu 4: $a = '1'; $b = &$a; $b = "2$a"; Giá trị của $a ? :
 •  A: 1
 •  B: 21
 •  C: 2
 •  D: Lỗi
Câu 5: $a = "abc"; $b = substr($a, 0, -1); Giá trị của $b ?:
 •  A: a
 •  B: b
 •  C: c
 •  D: Lỗi
Câu 6: $a = "somehtml"; preg_match("/<\w?>(\w*?)<\/\w?>/",$a,$b); Giá trị của $b[1] ?:
 •  A: some
 •  B: html
 •  C: somehtml
 •  D: Không có kết quả

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm cơ bản PHP Phần 1

Bài Trắc nghiệm cơ bản PHP Phần 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm cơ bản PHP Phần 1- Test cơ bản PHP Phần 1 . Bài thi Trắc nghiệm cơ bản PHP Phần 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm cơ bản PHP Phần 1 online. Trac nghiem co ban PHP Phan 1- Test co ban PHP Phan 1 . Bai thi Trac nghiem co ban PHP Phan 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem co ban PHP Phan 1 online.