Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 2- Test luật kinh tế phần hợp đồng 2

Câu 1: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
 •  A: Dân sự.
 •  B: Thương mai
 •  C: a & b đều đúng
 •  D: . a & b đều sai
Câu 2: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
 •  A: . Khế ước
 •  B: Thỏa thuận
 •  C: Giao ước
 •  D: . a, b, c đều đúng.
Câu 3: Thương nhân là:
 •  A: Một cá nhân
 •  B: Một pháp nhân.
 •  C: Một tổ hợp tác.
 •  D: a, b, c đều đúng
Câu 4: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
 •  A: Hai bên kí vào hợp đồng
 •  B: Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định
 •  C: Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 5: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
 •  A: Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp đồng đó có giá trị
 •  B: Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng thành viên
 •  C: a, b đều đúng
 •  D: a, b đều sai
Câu 6: Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
 •  A: Hợp đồng đại lý
 •  B: Hợp đồng mua bán hàng hóa
 •  C: Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa
 •  D: Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
Câu 7: 17. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận
 •  A: 30%
 •  B: 50%
 •  C: 75%
 •  D: 80%
Câu 8: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
 •  A: Công ty cổ phần
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: TNHH 1thành viên
 •  D: a, b đúng
Câu 9: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 10: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm b ảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến hành thông báo cho B về thờ i gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa đ iểm thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lờ i đồng ý nh ận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
 •  A: Có
 •  B: Không

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 2

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 2- Test luật kinh tế phần hợp đồng 2 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 2 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 2- Test luat kinh te phan hop dong 2 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 2 online.