Trắc nghiệm quản trị dịch vụ 6- Test quản trị dịch vụ 6

Câu 1: Dịch vụ có chất lượng là dịch vụ mà khách hàng nhận được có:
 •  A: Giá trị nhận được lớn hơn giá trị mong đợi
 •  B: Giá trị nhận được bằng giá trị mong đợi
 •  C: Giá trị nhận được lớn hơn hoặc bằng giá trị mong đợi
 •  D: Câu a và câu c đều đúng
Câu 2: Giao tiếp cá nhân dịch vụ, cuộc chiến từ ba phía, bao gồm:
 •  A: Doanh nghiệp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 •  B: Doanh nghiệp, nhân viên và Khách hàng
 •  C: Khách hàng, nhân viên và đối thủ cạnh tranh
 •  D: Doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh và nhân viên
Câu 3: Mô hình 5 lỗ hổng bao gồm :
 •  A: 1 lỗ hỏng khách hàng và 4 lỗ hỏng nhà cung cấp
 •  B: 1 lỗ hỏng nhà cung cấp và 4 lỗ hỏng khách hàng
 •  C: 2 lỗ hỏng khách hàng và 3 lỗ hỏng nhà cung cấp
 •  D: . 3 lỗ hỏng khách hàng và 2 lỗ hỏng nhà cung cấp
Câu 4: Lỗ hỏng khách hàng:
 •  A: Sự khác biệt giữa những kỳ vọng và nhận thức của khách hàng
 •  B: Sự khác biệt giữa những kỳ vọng và nhận thức của khách hàng và của công ty
 •  C: Sự khác biệt giữa những kỳ vọng và nhận thức của công ty
 •  D: Cả 3 sai
Câu 5: Trong Marketing dịch vụ, thực hiện và chuyển giao dịch vụ chuẩn mực là một phương tiện chìa khóa để :
 •  A: Khép lỗ hỏng số 1
 •  B: Khép lỗ hỏng số 2
 •  C: Khép lỗ hỏng số 3
 •  D: Khép lỗ hỏng số 4
Câu 6: Trong Marketing dịch vụ, các công cụ kích thích tiêu thụ, định giá và các chứng cứ vật chất là một phương tiện chìa khóa để:
 •  A: Khép lỗ hỏng số 1
 •  B: Khép lỗ hỏng số 2
 •  C: Khép lỗ hỏng số 3
 •  D: Khép lỗ hỏng số 4
Câu 7: Lỗ hỏng thứ 3 (khoảng cách giữa tiêu chuẩn theo khách hàng và phân phối dịch vụ) được hiểu là doanh nghiệp:
 •  A: Không hiểu sự mong đợi của khách hàng
 •  B: Không có tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng hoặc tiêu chuẩn không đáp ứng được mong đợi của khách hàng
 •  C: Không thực hiện đúng tiêu chuẩn đề ra
 •  D: Không thông báo đầy đủ tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng đ ến khách hàng
Câu 8: Nguyên nhân dẫn đến lỗ hỏng thứ nhất (doanh nghiệp không hiểu sự mong đợi của khách hàng) là do:
 •  A: Thiếu định hướng marketing
 •  B: Thiếu những chuẩn mực theo suy nghĩ của khách hàng
 •  C: Thiếu chính sách nguồn nhân lực
 •  D: Thông đạt theo chiều ngang không tương thích
Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến lỗ hỏng thứ 2 (doanh nghi ệp không có tiêu chuẩn dịch vụ theo mong đợi của khách hàng) là do:
 •  A: Thiếu kênh thông đạt
 •  B: Thiết kế dịch vụ nghèo nàn
 •  C: Khách hàng không đáp ứng vai trò
 •  D: Tất cả các câu trên đều sai
Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến lỗ hỏng thứ 4 (doanh nghiệp không thông báo đ ầy đủ tiêu chuẩn dịch vụ đến khách hàng) là do:
 •  A: Quản trị những kỳ vọng không hiệu quả
 •  B: Doanh nghiệp quá ba hoa
 •  C: Thông đạt theo chiều ngang không tương thích
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị dịch vụ 6

Bài Trắc nghiệm quản trị dịch vụ 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị dịch vụ 6- Test quản trị dịch vụ 6 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị dịch vụ 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị dịch vụ 6 online. Trac nghiem quan tri dich vu 6- Test quan tri dich vu 6 . Bai thi Trac nghiem quan tri dich vu 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri dich vu 6 online.