Trắc nghiệm về luật chứng khoán 7- Test về luật chứng khoán 7

Câu 1: Điều kiện nào là chưa chính xác của việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng:
 •  A: Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck lần đầu ra công chúng được thực hiện đồng thời với thủ tục xin phép lập Quỹ đầu tư ck
 •  B: Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck để tăng vốn của quỹ đầu tư ck phải được UBCK chấp thuận
 •  C: Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck để tăng vốn của quỹ đầu tư ck phải được UBCK chấp thuận
Câu 2: Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi:
 •  A: Phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc chưa khớp
 •  B: Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa được khớp và phải xuất trình lệnh gốc và được trung tâm giao dịch ck chấp thuận
 •  C: Không được phép sửa lỗi khi nhập sai lệnh trong mọi trường hợp
Câu 3: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại trung tâm giao dịch ck Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:
 •  A: 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
 •  B: 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
 •  C: 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
 •  D: Không phải đặt cọc
Câu 4: Biên độ giao động giá trên TTCK VN do:
 •  A: Bộ trưởng bộ tài chính quy định
 •  B: Chủ tịch UBCKNN quy định
 •  C: Thống đốc ngân hàng nhà nước quy định
 •  D: Giám đốc trung tâm giao dịch ck quy định
Câu 5: Việc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm:
 •  A: Thanh toán thay cho thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán
 •  B: Quyên góp tiền từ các thành viên lập quỹ mua bán CK nhằm bình ổn thị trường
 •  C: Kinh doanh CK để bù đắp chi phí của các Cty CK trong thời gian đầu hoạt động
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 6: Các Cty CK được mở tài khoản lưu ký tại:
 •  A: TTGDCK
 •  B: NHTM được cấp phép hoạt động lưu ký CK
 •  C: Ngân hàng chỉ định thanh toán
 •  D: Tổ chức phát hành
Câu 7: Các tổ chức đầu tư(NHNN, NHTM, và các tổ chức khác) được phép tham gia đấu thầu , đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ được mở tài khoản lưu ký tại TTGDCK, khi giao dịch trái phiếu thì phải đặt lệnh tại:
 •  A: Ngân hàng lưu ký CK
 •  B: TTGDCK
 •  C: Công ty CK
Câu 8: Thời hạn tối đa để UBCKNN ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu, trái phiếu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ là:
 •  A: 15 ngày làm việc
 •  B: 30 ngày làm việc
 •  C: 45 ngày làm việc
 •  D: 60 ngày làm việc
Câu 9: Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể là:
 •  A: Tổ chức định mức tín nhiệm
 •  B: Công ty CK có giấy phép hoạt động lưu ký
 •  C: Ngân hàng thương mại
 •  D: Cả b và c
Câu 10: % tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lãnh phát hành được phép bảo lãnh cho 1 đợt phát hành là:
 •  A: 20%
 •  B: 40%
 •  C: 30%
 •  D: 50%

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 7

Bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về luật chứng khoán 7- Test về luật chứng khoán 7 . Bài thi Trắc nghiệm về luật chứng khoán 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về luật chứng khoán 7 online. Trac nghiem ve luat chung khoan 7- Test ve luat chung khoan 7 . Bai thi Trac nghiem ve luat chung khoan 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve luat chung khoan 7 online.