Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn- Test kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Câu 1: Quyết định số 34/2a006/QĐ-BCB ngày 13/09/2006 quy định về KTAT lưới điện hạ áp nông thôn thay thế cho Quyết định nào sau đây:
 •  A: Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN ngày 30/08/2001.
 •  B: Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005
 •  C: Quyế t định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006
Câu 2: Các quy định về an toàn khi làm việc ở l ưới điện hạ áp nông thôn sau đây, quy định nào sai:
 •  A: Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải có ít nhất 2 người thực hiện.
 •  B: Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải có ít nhất 2 người và thực hiện theo lệnh công tác.
 •  C: Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải được thực hiện theo lệnh công tác và phiếu công tác.
Câu 3: Khi công tác trên lưới điện hạ áp nông thôn, quy định nào sau đây chưa đúng:
 •  A: Thay thế, sửa chữa xà, giá, sứ cách, dây dẫn, aptômát, xử lý tiếp xúc mối nối trên dây dẫn; loại nhánh rẽ, công tơ ra khỏi vận hành đều phải được thực hiện theo phiếu công tác
 •  B: Kiểm tra lưới điện định kỳ, đột xuất nhưng không trèo lên cột quá 3m được thực hiện theo lệnh công tác và phải ghi nội dung và người ra lệnh vào sổ theo dõi.
 •  C: Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải có ít nhất 2 người và thực hiện theo lệnh công tác.
Câu 4: Làm việc trên đường dây hạ áp đi chung cột với đường dây hạ áp khác, được quy định như thế nào?
 •  A: Nếu các đường dây hạ áp đi chung cột sử dụng dây d ẫn là cáp điện hoặc dây bọc thì khi tháo lèo, đấ u nối nhánh rẽ, đấu nối công tơ vào đường dây dưới cùng bắt buột phải cắt điện các đường dây đi phía trên.
 •  B: Mọi trường hợp đều phải cắt điện tất cả các đường dây đi chung cột mới được thực hiện.
 •  C: Nếu các đường dây hạ áp đi chung cột sử dụng dây dẫn là cáp điện hoặc dây bọc thì khi đấu lèo, đấu nối nhánh rẽ, đấu nối công tơ vào đường dây dưới cùng không bắt buột phải cắt điện các đường dây đi phía trên
Câu 5: Biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn đối với việc ghi chỉ s ố công tơ:
 •  A: Nhân viên ghi chỉ số công tơ được phép tháo lắp, sửa chữa và hiệu chỉnh công tơ nếu có nghi ngờ công tơ hỏng, sai sót.
 •  B: Nếu có nghi ngờ công tơ hỏng, sai sót thì nhân viên ghi chỉ s ố công tơ phải báo cho người có trách nhiệm biết để kiểm tra và xử lý.
 •  C: Khi trèo cao để ghi chỉ s ố công tơ phải có thang hoặc các vật kê chắc chắn và tránh va chạm vào các vật mang điện ở xung quanh.
Câu 6: Biện pháp nào sau đây không đ ảm bảo an toàn đối với việc tháo và kiểm tra công tơ:
 •  A: Chỉ đ ược tháo công tơ sau khi đã cắt điện.
 •  B: Khi kiểm tra công tơ và các mạch đo lường, cho phép không cắt điện và khi làm việc chỉ cần 1 người.
 •  C: Khi kiểm tra công tơ và các mạch đo lường phải có ít nhất 2 người.
 •  D: Khi kiểm tra công tơ và các mạch đo lường, cho phép không cắt điện
Câu 7: Biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn đối với công việc lắp đặt công tơ:
 •  A: Công tơ treo trên tường ngoài nhà hoặc treo trên cột phải được đặt trong hộp. Hộp công tơ phải đảm bảo độ bền cơ học, tránh mưa dột hoặc hắt nước vào công tơ..
 •  B: Hộp công tơ bằng kim loại phải được nối đất, trị số điện trở nối đất không lớn hơn 50
 •  C: Mỗi cột không được treo quá 4 hộp công tơ, mỗi hộp không lắp đặt quá 6 công tơ. Chiều ngang của hộp công tơ treo trên cột không được quá 1,00m, không hạn chế chiều ngang đối với hộp công tơ treo trên tường
Câu 8: Đường dây hạ áp đi gần đường dây thông tin, tín hiệu và các công trình khác, điều kiện an toàn nào sau đây sai:
 •  A: Đối với dây dẫn trần, khoảng cách theo phương nằm ngang từ dây dẫn gần nhất khi bị gió thổi lệch đi nhiều nhất tới các bộ phận của nhà ở, công trình không nhỏ hơn quy định:+ 1,50m đến cửa sổ, ban công, sân thượng, bộ phận gần nhất của cầu.. + 1,00m đến tường xây kín, cây xanh. + 0,30m đến tường xây kín nếu dây dẫn được đặt trên giá gắn vào tường và khoảng cách giữa các giá không lớn hơn 30m. + 10,00m đến cột xăng dầu, kho chứa nhiên liệu, hoá chất dễ cháy nỗ
 •  B: Đối với dây dẫn bọc, khoảng cách theo phương nằm ngang từ dây dẫn gần nhất khi bị gió thổi lệ ch đi nhiều nhất tới các bộ phận của nhà ở, công trình được phép giảm đi 70% so với quy định đối với dây dẫ n trần.
 •  C: Khoảng cách theo phương nằm ngang giữa 2 dây dẫn gần nhất của đường dây hạ áp và đường dây thông tin tín hiệu nhỏ hơn 2m, trong điều kiện chật hẹp không nhỏ hơn 1,5m.
Câu 9: Khi đường dây hạ áp giao chéo với đường dây cao áp trên không, điều kiện an toàn nào sau đây sai:
 •  A: Dây cao áp phải đi phía trên. Tiết diện dây dẫn không nhỏ hơn 50mm2 đối với dây nhôm và không nhỏ h ơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép, dây hợp kim nhôm hoặc dây đồng.
 •  B: Trong khoảng cột giao chéo, dây d ẫn và dây chống sét có tiết diện dưới 240mm2 không được nối; dây dẫn và dây chống sét có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có 1 mối nối cho 1 dây
 •  C: Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ dây dưới cùng của đường dây cao áp đến dây trên cùng của đường dây hạ áp khi ở trạ ng thái tĩnh không nhỏ h ơn: + 2,50m đối với điện áp từ 22kV đến 35kV. + 1,50m đối với điện áp đến 15kV.
Câu 10: Khi đường dây hạ áp giao chéo với đường dây thông tin, tín hiệu trên không, điều kiện an toàn nào sau đây sai:
 •  A: Dây hạ áp đi phía trên; Dây dẫn phải được mắc trên 2 sứ cách điện và không được nối trong khoảng cột giao chéo.
 •  B: Tiết diện dây dẫn không nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm và không nhỏ hơn 16mm2 đối với dây nhôm lõi thép hoặc dây đồng.
 •  C: Khoả ng cách thẳng đứng từ dây hạ áp ở trạng thái tĩnh đến dây thông tin, tín hiệu không được nhỏ hơn 1,20m

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Bài Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn- Test kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn . Bài thi Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn online. Trac nghiem ky thuat an toan luoi dien ha ap nong thon- Test ky thuat an toan luoi dien ha ap nong thon . Bai thi Trac nghiem ky thuat an toan luoi dien ha ap nong thon mien phi. Lam bai test Trac nghiem ky thuat an toan luoi dien ha ap nong thon online.