Trắc nghiệm luật kinh tế 5- Test luật kinh tế 5

Câu 1: Đầu tư gián tiế p không dẫn đế n việ c thành lập một pháp nhân riêng:
 •  A: Sai
 •  B: Đúng
Câu 2: Các cá nhân, tổ chứ c nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thự c hiệ n hoạt động đầu tư theo qui đị nh của pháp luật Việt Nam:
 •  A: Doanh nghiệp tư nhân
 •  B: Liên hiệ p hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã (26.11.2003)
 •  C: Hộ kinh doanh, cá nhân
 •  D: Cả 3 tổ chức và cá nhân trên.
Câu 3: Luật Đầu tư(29.11.2005):
 •  A: ghi nhận việ c bảo hộ quyề n sở hữu trí tuệ cho nhà đầu tư
 •  B: không ghi nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhà đầu tư
 •  C: Không đề n cập đế n vấn đề này
Câu 4: BCC là hình thức :
 •  A: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 •  B: Hợp đồng xây dự ng- chuyển giao
 •  C: Hợp đồng xây dự ng- chuyển giao- kinh doanh
 •  D: Hợp đồng xây dự ng- kinh doanh- chuyển giao
Câu 5: Những hợp đồng nào sau đây có ấn đị nh về thời gian:
 •  A: Hợp đồng hợp tác kinh doanh(BCC)
 •  B: Hợp đồng xây dự ng- kinh doanh- chuyển giao(BOT)
 •  C: Hợp đồng xây dự ng- chuyển giao- kinh doanh (BTO)
 •  D: Cả b và c
Câu 6: Các dự án về lĩnh vự c nào sau đây không thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Thủ tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư:
 •  A: Kinh doanh vạn tải biển
 •  B: In ấn, phát hành báo chí, xuất bản.
 •  C: Kinh doanh điện, chế biến khoáng sản, luyện kim.
 •  D: Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập
Câu 7: Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư:
 •  A: Sở kế hoạch đầu tư và Ủ y ban nhân dân cấp tỉnh
 •  B: Sở kế hoạch đầu tư và Ban quản lí khu chế xuất, khu công nghiệp khu công nghệ cao,
 •  C: Sở kế hoạch đầu tư và Bộ thương mại
 •  D: Bộ thương mại và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 8: Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên củ a Việ t Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? a. 29/12/1987
 •  A: 30/12/1993
 •  B: 12/11/1996
 •  C: 21/12/1990
Câu 9: Vấn đề đầu tư từ Việ t Nam ra nướ c ngoài đã chính thứ c đượ c luậ t hóa trong Luật Khuyến khích đầu tư( 20/5/1995). Điều này:
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 10: Có bao nhiêu cách phân loại đầu tư:
 •  A: 2 cách
 •  B: 3 cách
 •  C: 4 cách
 •  D: 5 cách

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 5

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 5- Test luật kinh tế 5 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 5 online. Trac nghiem luat kinh te 5- Test luat kinh te 5 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 5 online.