Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 1- Test vi sinh tổng hợp 1

Câu 1: Lớp nấm nào sau đây chỉ có khả năng sinh sản vô tính :
 •  A: Phycomycetes
 •  B: Ascomycetes
 •  C: Bacidiomycetes
 •  D: Deuteromycetes
Câu 2: Điều nào sau đây đúng về cơ cấu cộng bào của nấm mốc
 •  A: Vách ngăn không hoàn toàn mà có các lỗ hổng ở giữa vách ngăn giúp sự trao đổi chất giữa các tế bào
 •  B: Vách ngăn chỉ được thành lập để ngăn cách cơ quan sinh sản hoặc biệt lập khuẩn ty bị thương
 •  C: Giúp tế bào chống chịu với điều kiện khắc nghiệt của môi trường
 •  D: Đựợc tạo thành bởi một chuỗi tế bào nối tiếp nhau, vách ngăn không hoàn toàn
Câu 3: Nét đặc thù của virus
 •  A: Không có cấu tạo tế bào
 •  B: Có kích thước siêu hiển vi
 •  C: Sinh sản phân tán
 •  D: Kí sinh nội bào bắt buộc
Câu 4: Khi nghiên cứu khả năng miễn dịch của cơ thể động vật ngƣời ta chủ yếu dựa vào yếu tố nào ?
 •  A: Đường xâm nhập của kháng nguyên vào cơ thể
 •  B: Tính chất của kháng nguyên
 •  C: Sức đề kháng của cơ thể
 •  D: Tuổi của cá thể được tiêm
Câu 5: Interferon là kháng thể đặc hiệu tiêu diệt virus.
 •  A: Vòng xoắn
 •  B: Chiên mao
 •  C: Tiêm mao
 •  D: Chân giả
Câu 6: Hiện tƣợng tiếp hợp nào xảy ra với tần số cao nhất ?
 •  A: F+ x F- -> 2 F+
 •  B: Hfr x F- -> Hfr + F-
 •  C: F’ x F- -> 2F- -
 •  D: F+ x F- -> F+ + F-
Câu 7: Kháng thể nào đóng vai trò chủ yếu trong đáp ứng miễn dịch thứ phát ?
 •  A: IgM
 •  B: IgA
 •  C: IgG
 •  D: IgE
Câu 8: Kháng thể có bản chất là
 •  A: Protein
 •  B: Glycoprotein
 •  C: Polysaccharide
 •  D: Lipoprotein
Câu 9: Tính đặc hiệu của kháng nguyên phụ thuộc :
 •  A: Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, cá nhân được miễn dịch
 •  B: Cấu trúc phân tử protein của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, con đường xâm nhập của kháng nguyên
 •  C: Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lượng phân tử của kháng nguyên
 •  D: Cấu trúc phân tử của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lượng phân tử của kháng nguyên
Câu 10: Kháng thể duy nhất đƣợc truyền từ mẹ sang con là
 •  A: IgG
 •  B: IgA
 •  C: IgD
 •  D: IgM

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 1

Bài Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 1- Test vi sinh tổng hợp 1 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 1 online. Trac nghiem vi sinh tong hop 1- Test vi sinh tong hop 1 . Bai thi Trac nghiem vi sinh tong hop 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh tong hop 1 online.