Trắc nghiệm điện tử viên thông 3- Test điện tử viên thông 3

Câu 1: Dịch vụ viễn thông cơ b ản là:
 •  A: Dịch vụ truyền đưa tức thời thông tin qua mạng viễn thông mà không làm thay đổi loại hình hoặc nội dung thông tin
 •  B: Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin của người sử dụng
 •  C: Dịch vụ không cần tính cước
 •  D: Dịch vụ hỗ trợ nhân công cho người sử dụng
Câu 2: Dịch vụ giá trị gia tăng là:
 •  A: Dịch vụ thiế t yếu nhất mà hạ tầ ng mạng cung cấp được
 •  B: Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin của người sử dụng
 •  C: Dịch vụ chỉ liên quan đến truyền thoại
 •  D: Dịch vụ không cần tính cước
Câu 3: Dịch vụ đa phương tiện là:
 •  A: Dịch vụ chỉ truyền thoại
 •  B: Dịch vụ chỉ truyền hình ảnh
 •  C: Dịch vụ chỉ truyền thoại và hình ảnh
 •  D: Dịch vụ truyền từ ít nhất hai loạ i hình thông tin trở lên
Câu 4: Dịch vụ VoIP có điểm khác với dịch vụ thoạ i truyền thống (trên nền PSTN) là:
 •  A: Có chi phí rẻ hơn
 •  B: Tốn nhiều băng thông hơn cho một cuộc gọi
 •  C: Được hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung
 •  D: Chỉ truyền thoại chất lượng thấp
Câu 5: QoS là viết tắt của cụm từ nào sau đây:
 •  A: Quality of Service
 •  B: Queue of Service
 •  C: Quality of System
 •  D: Queue of System
Câu 6: Yếu tố nào sau đây không phải là các yếu tố của chất lượng dịch vụ QoS:
 •  A: Chất lượng về hỗ trợ dịch vụ
 •  B: Chất lượng về khai thác dịch vụ
 •  C: Chất lượng về thiết bị của mạng lưới
 •  D: Chấ t lượng về thực hiệ n d ịch v ụ thuê bao của mạng
Câu 7: Theo khuyến nghị E.800 của ITU -T thì … được định nghĩa là năng lực của một mạ ng hoặc là phần mạng cung cấp các chức năng có liên quan đến khả năng truyền thông giữa những người sử dụng
 •  A: QoS
 •  B: NP
 •  C: MOS
 •  D: GOS
Câu 8: NP là viết tắt của cụm từ nào sau đây:
 •  A: Network Ping
 •  B: Network Performance
 •  C: Network Provider
 •  D: Network Protocol
Câu 9: Các ý kiến sau đây, những ý kiến nào là đúng
 •  A: Nếu mạ ng có NP tốt thì có QoS thấp
 •  B: Hiệu năng mạng NP không ảnh hưởng tới QoS
 •  C: Trong một số trường hợp hiệu năng mạng NP chính là QoS
 •  D: QoS không liên quan đến NP
Câu 10: Trong các yếu tố của chất lượng dịch vụ QoS, thì yếu tố khả năng phục vụ không bao gồm vấn đề nào:
 •  A: Khả năng truy nhập dịch vụ
 •  B: Khả năng duy trì phục vụ
 •  C: Mức độ hoàn hảo dịch vụ
 •  D: Mức độ an toàn dịch vụ

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm điện tử viên thông 3

Bài Trắc nghiệm điện tử viên thông 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm điện tử viên thông 3- Test điện tử viên thông 3 . Bài thi Trắc nghiệm điện tử viên thông 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm điện tử viên thông 3 online. Trac nghiem dien tu vien thong 3- Test dien tu vien thong 3 . Bai thi Trac nghiem dien tu vien thong 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem dien tu vien thong 3 online.