Trắc nghiệm Thương mại điện tử 6- Test Thương mại điện tử 6

Câu 1: Phương tiện thanh toán điện tử được dùng phổ biến nhất
 •  A: Thẻ tín dụng
 •  B: Thẻ ghi nợ
 •  C: Thẻ thông minh
 •  D: Tiền điện tử
Câu 2: Mệnh đề nào sai
 •  A: www.wtpfed.org là website cung cấp thông tin thị trường
 •  B: www.jetro.go.jp hỗ trợ các nhà xuất khẩu nước ngoài tìm nhà nhập khẩu Nhật Bản
 •  C: www.worldtariff.com là website của công ty FedEx Trade Network
 •  D: www.jurisint.org cung cấp các thông tin về thương mại trừ luật
Câu 3: Chỉ ra ví dụ thành công điển hình của e-markespace
 •  A: Amazon.com
 •  B: Hp.com
 •  C: Jetro.go.jp
 •  D: Alibaba.com
Câu 4: Quảng bá website như thế nào sẽ không tiết kiệm nhất
 •  A: Đăng kí trên các search engine
 •  B: Liên kết quảng cáo giữa các doanh nghiệp với nhau
 •  C: Quảng cáo trên tạp chí chuyên ngành như thương mại hay bưu chính viễn thông
 •  D: Sử dụng viral-marketing
Câu 5: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử thực chất là:
 •  A: Các mô hình kinh doanh truyền thống và các mô hình hoàn toàn mới
 •  B: Các mô hình kinh doanh truyền thống đặt trong môi trưòng thương mại điện tử
 •  C: Sự nâng cấp các mô hình kinh doanh truyền thống
 •  D: Sự nâng cấp các mô hình kinh doanh truyền thống và các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới
Câu 6: Đặc điểm nào không phải của mã khoá bí mật
 •  A: Khoá để mã hoá và giải mã giống nhau
 •  B: Chi phí quản lý loại khoá này thấp và quản lý đơn giản với cả hai bên
 •  C: Người gửi và người nhận cùng biết khoá này
 •  D: Doanh nghiệp sẽ phải tạo ra khoá bí mật cho từng khách hàng
Câu 7: Incoterms 2000 và eUCP 1.0 đều
 •  A: Có quy định chi tiết và rõ ràng về các chứng từ điện tử
 •  B: Chưa có quy định cụ thể về chứng từ điện tử
 •  C: Có quy định và đề cập đến những nội dung cơ bản về chứng từ điện tử
 •  D: Chấp nhận tất cả chứng từ điện tử
Câu 8: Công ty XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Mô hình kinh doanh EC nào được công ty sử dụng
 •  A: B2B
 •  B: B2C
 •  C: C2C
 •  D: P2P
Câu 9: Chỉ ra lợi ích của TMĐT
 •  A: Khắc phục hạn chế về đường truyền
 •  B: Mọi người có thể giao tiếp dễ dàng hơn
 •  C: Khách hàng mua hàng có thể yên tâm hơn về an ninh TMĐT
 •  D: TMĐT và các công nghệ liên quan ngày càng phát triển mạnh
Câu 10: Hoạt động nào không được sử dụng để làm tăng lòng tin về chất lượng
 •  A: Giảm giá
 •  B: Mẫu hàng miễn phí
 •  C: Chính sách trả lại hàng
 •  D: Bảo hành

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 6

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử 6- Test Thương mại điện tử 6 . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử 6 online. Trac nghiem Thuong mai dien tu 6- Test Thuong mai dien tu 6 . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu 6 online.