Trắc nghiệm Thương mại điện tử 13- Test Thương mại điện tử 13

Câu 1: Chỉ ra mệnh đề không đúng
 •  A: Một trong những điều khoản quan trọng nhất của luật mẫu về TMĐT của uncitral là quy định “thông tin hay dữ liệu điện tử không thể bị từ chối giá trị pháp lý hay hiệu lực pháp lý chỉ vì lý do duy nhất là chúng được thể hiện dưới dạng điện tử”
 •  B: Luật mẫu này chưa thừa nhận giá trị làm chứng cứ của các dữ liệu điện tử
 •  C: Luật mẫu đã loại bỏ sự nghi ngờ về giá trị pháp lý của hành động click chuột vào “I agree” khi mua sắm qua các website
 •  D: Luật mẫu này đưa ra các khái niệm mới về giá trị chức năng tương đương của “Bản gốc, bằng văn bản, chữ kí”
Câu 2: Tổ chức ………..đựoc thành lập tháng 10/ 1998 bởi các doanh nghiệp thương mại điện tử, các kĩ sư công nghệ thông tin, giáo sư và cộng đồng người sử dụng Internet. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, tư nhân, nhằm đảm bảo sự ổn định của Internet, đại diện cho cộng đồng sử dụng Internet
 •  A: INCANN
 •  B: WIPO
 •  C: WTO
 •  D: WWW
Câu 3: Chỉ ra mệnh đề không đúng
 •  A: Hague Conference năm 1999 tập trung vào 3 vấn đề chính là hợp đồng điện tử, các giao dịch B2B và B2C, các biện pháp giải quyết tranh chấp trong TMĐT
 •  B: WTO từ năm 1998 đã xem xét các hoạt động của TMĐT đến các hiệp định hiện hành, với sự phát triển của TMĐT cần phải điều chỉnh các chính sách như thế nào, các vấn đề gì mới phát sinh từ TMĐT cần được đàm phán để giải quyết
 •  C: WTO quan tâm là những hàng số hoá xuất nhập khẩu nên được điều chỉnh bởi GATT hay GATS
 •  D: WTO đưa ra một hệ thống để kiểm soát thuế nhập khẩu với phần mềm trên mạng
Câu 4: Tổ chức…………….đang thực hiện các chương trình về TMĐT như: hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng, công nghệ bảo mật bảo vệ sự riêng tư cá nhân, phổ biến và đào tạo cho người sử dụng về bảo vệ riêng tư cá nhân trên mạng, tác động của thương mại điện tử về dịch vụ tài chính, ngân hàng, luật về hợp đồng
 •  A: OECD
 •  B: WTO
 •  C: UNCITRAL
 •  D: WIPO
Câu 5: Chỉ ra mệnh đề không đúng
 •  A: Văn bản quan trọng nấht của EU hiện nay về TMĐT là bản hướng dẫn 2000/31/EC của nghị viện châu Âu ngày 8/6/2000
 •  B: Hoạt động nổi bật nhất của hội đồng châu Âu về TMĐT là đã hoàn thành các đàm phán về hiệp ước tội phạm tin học toàn cầu 2001
 •  C: Mĩ đã có luật thống nhất về giao dịch điện tử
 •  D: Australia rất chậm chễ trong việc thiết lập hệ thống quy định pháp lý về TMĐT
Câu 6: Chỉ ra mệnh đề không đúng
 •  A: Sing là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thiết lập khung pháp lý điều chỉnh TMĐT năm 1998
 •  B: Colombia đã thông qua luật về TMĐT, chữ kí và chứng thực điện tử năm 1999
 •  C: GBDe là tổ chức phi chính phủ có các công ty hàng đầu thế giới là thành viên cung cấp cho các chính phủ cơ sở để thiết lập chính sách và luật về TMĐT
 •  D: ICC chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển của TMĐT trong những năm gần đây
Câu 7: Hai luật mẫu quan trọng về TMĐT được uncitral đưa ra vào các năm
 •  A: 1995, 2001
 •  B: 1996, 2002
 •  C: 1996, 2001
 •  D: 1995, 2004
Câu 8: Uncitral đã đưa ra hai luật mẫu quan trọng về thương mại điện tử
 •  A: Luật mẫu về TMĐT và luật mẫu về giao dịch điện tử
 •  B: Luật mẫu về TMĐT và luật mẫu về chữ kí điện tử
 •  C: Luật mẫu về hợp đồng điện tử và luật mẫu về chữ kí điện tử
 •  D: Luật mẫu về hợp đồng điện tử và luật mẫu về giao dịch điện tử
Câu 9: Trên phạm vi quốc gia, tổ chức nào đưa ra luật điều chỉnh TMĐT. Chỉ ra mệnh đề sai
 •  A: Nhật, Sing, Việt ở cấp chính phủ
 •  B: Mĩ, Canada ở bang và liên bang
 •  C: Liên minh châu Âu áp dụng cho các quốc gia thuộc liên minh
 •  D: Australia áp dụng luật mẫu về TMĐT của Uncitral tại các bang
Câu 10: Chỉ ra mệnh đề không đúng
 •  A: UNCITRAL vai trò chính trong phát triển các luật mẫu điều chỉnh giao dịch điện tử
 •  B: OECD vai trò dẫn đầu điều chỉnh thuế, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sự riêng tư trong TMĐT
 •  C: WIPO dẫn đầu về bản quyền và thương hiệu trong TMĐT
 •  D: ASEAN các vấn đề về thương mại điện tử quốc tế trong khu vực

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 13

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 13 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử 13- Test Thương mại điện tử 13 . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử 13 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử 13 online. Trac nghiem Thuong mai dien tu 13- Test Thuong mai dien tu 13 . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu 13 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu 13 online.