Trắc nghiệm Thương mại điện tử 7- Test Thương mại điện tử 7

Câu 1: Chỉ ra thành phần của AIDA trong Marketing điện tử được giải thích chưa đúng
 •  A: A: Website phải thu hút sự chú ý của người xem
 •  B: I: Website được thiết kế tốt, dễ tìm kiếm, dễ xem, nhanh chóng, thông tin phong phú
 •  C: D: Có các biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng: giảm giá, quà tặng
 •  D: A: Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực hiện đơn hàng qua mạng
Câu 2: Doanh thu bán lẻ trên mạng ở Mĩ và EU chiếm tỉ lệ…….trong tổng doanh thu bán lẻ
 •  A: Dưới 3%
 •  B: Từ 3-5%
 •  C: Từ 5-20%
 •  D: Trên 20%
Câu 3: Hiện nay, khoảng…. số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Internet để gửi và nhận thư điện tử
 •  A: 20%
 •  B: 20-40%
 •  C: 40-60%
 •  D: Trên 60%
Câu 4: Chỉ ra yếu tố không phải là lợi ích của hợp đồng điện tử
 •  A: An toàn trong giao dịch, kí kết hợp đồng
 •  B: Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế
 •  C: Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng và người cung cấp
 •  D: Tiền đề thực hiện toàn bộ các giao dịch điện tử qua mạng
Câu 5: Vì………….là chứng từ có thể chuyển nhượng được nên ngân hàng có thể giữ chứng từ này như một sự đảm bảo cho các khoản tín dụng cấp cho người nhập khẩu. Khi hàng hoá tới cảng đến, người mua xuất trình ……….gốc cho người chuyên chở để nhận hàng
 •  A: Vận đơn đường biển
 •  B: Vận đơn điện tử
 •  C: Hợp đồng điện tử
 •  D: Bộ chứng từ thanh toán
Câu 6: Yếu tố nào không thuộc quy trình tạo lập chữ kí điện tử
 •  A: Thông điệp gốc
 •  B: Bản tóm lược của thông điệp
 •  C: Khoá công cộng
 •  D: Chữ kí điện tử
Câu 7: Người nắm giữ………….của vận đơn điện tử có thể ra lệnh giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên thứ ba, chỉ định hoặc thay thế người nhận hàng, nhìn chung có đầy đủ các quyền mà người nắm giữ vận đơn giấy có được
 •  A: Khoá công cộng
 •  B: Khoá bí mật
 •  C: Chữ kí điện tử
 •  D: Hệ thống Bolero
Câu 8: Các vấn đề chính được đề cập trong các nguồn luật điều chỉnh TMĐT gồm, ngoại trừ
 •  A: Hiệu lực pháp lý của các thông điệp dữ liệu
 •  B: Yêu cầu về Văn bản
 •  C: Yêu cầu về Chữ kí
 •  D: Vận đơn điện tử
Câu 9: Đặc trưng nào không phải của riêng TMĐT
 •  A: Thông tin thị trường trở thành công cụ cạnh tranh đắc lực
 •  B: Các bên giao dịch không cần gặp trực tiếp, không cần biết nhau từ trước
 •  C: Xoá nhoà khái niệm biên giới quốc gia
 •  D: Sự tham gia của cơ quan chứng thực là tất yếu
Câu 10: Công ty XYZ bán hàng hoá cho các khách hàng cá nhân, mô hình nào được sử dụng
 •  A: B2B
 •  B: B2C
 •  C: C2C
 •  D: P2P

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 7

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử 7- Test Thương mại điện tử 7 . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử 7 online. Trac nghiem Thuong mai dien tu 7- Test Thuong mai dien tu 7 . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu 7 online.