Trắc nghiệm Thương mại điện tử 1- Test Thương mại điện tử 1

Câu 1: TMĐT là việc ứng dụng các phương tiện điện tử và công nghệ thông tin nhằm tự động hoá quá trình và các nghiệp vụ kinh doanh. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:
 •  A: Truyền thông
 •  B: Kinh doanh
 •  C: Dịch vụ
 •  D: Mạng Internet
Câu 2: Nguyên tắc nào phổ biến hơn cả để hình thành hợp đồng điện tử
 •  A: Nhận được xác nhận là đã nhận được chấp nhận đối với chào hàng
 •  B: Thời điểm chấp nhận được gửi đi, dù nhận được hay không
 •  C: Thời điểm nhận được chấp nhận hay gửi đi tuỳ các nước quy định
 •  D: Thời điểm xác nhận đã nhận được chấp nhận được gửi đi
Câu 3: Trên sàn giao dịch hiện nay, các doanh nghiệp không thể làm gì
 •  A: Quảng cáo
 •  B: Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
 •  C: Tìm kiếm khách hàng
 •  D: Kí kết hợp đồng
Câu 4: website http://unstats.un.org là website cung cấp thông tin
 •  A: Thương mại
 •  B: Xuất nhập khẩu
 •  C: Luật trong thương mại quốc tế
 •  D: Niên giám thương mại
Câu 5: Chỉ ra mệnh đề không đúng:
 •  A: Hợp đồng B2B linh hoạt hơn hợp đồng B2C
 •  B: Hợp đồng điện tử phụ thuộc vào máy tính và các phần mềm lập và hiển thị nó
 •  C: Người mua trong hợp đồng điện tử nhiều khi không thể nhận được hàng
 •  D: Hợp đồng điện tử được kí giữa người và phần mềm máy tính
Câu 6: Chỉ ra định nghĩa TMĐT theo chiều ngang
 •  A: MSDP
 •  B: MSPD
 •  C: MDSP
 •  D: MDPS
Câu 7: Nhận xét nào không phải là hạn chế của TMĐT
 •  A: Một số khách hàng thích kiểm tra hàng hoá thực khi mua
 •  B: Tốc độ đường truyền Internet ngày càng nhanh hơn
 •  C: Vấn đề an ninh còn ít được chú ý và đang trong giai đoạn xây dựng
 •  D: Các phần mềm ứng dụng thay đổi thường xuyên
Câu 8: TMĐT làm giảm chu kì của các hoạt động sau, ngoại trừ:
 •  A: Sự thoả mãn của khách hàng
 •  B: Các chiến lược marketing
 •  C: Vòng đời sản phẩm
 •  D: Thời gian tung sản phẩm ra thị trường
Câu 9: Công ty ABC có nhiều chi nhánh đã thiết kế được hệ thống thông tin của mình cho phép truy cập từ bên ngoài thông qua Internet. Công ty sẽ liên kết các chi nhánh này với nhau. Mạng của công ty thuộc loại gì
 •  A: Internet
 •  B: Intranet
 •  C: Extranet
 •  D: VPN
Câu 10: ABC là một hiệp hội giúp các thành viên của mình mua sắm với giá thấp hơn khi mua số lượng lớn. Mô hình kinh doanh mà ABC đang sử dụng là mô hình gì?
 •  A: Mua sắm theo nhóm
 •  B: Đấu giá trực tuyến
 •  C: Marketing liên kết
 •  D: Khách hàng tự định giá

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 1

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử 1- Test Thương mại điện tử 1 . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử 1 online. Trac nghiem Thuong mai dien tu 1- Test Thuong mai dien tu 1 . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu 1 online.