Trắc nghiệm Thương mại điện tử- Test Thương mại điện tử

Câu 1: Thương mại điện tử là tất cả hoạt động trao đổi thông tin, sản phẩm, dịch vụ, thanh toán… thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, đường dây điện thoại, internet và các phương tiện khác. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:
 •  A: Truyền thông
 •  B: Kinh doanh
 •  C: Dịch vụ
 •  D: Mạng Internet
Câu 2: TMĐT là tất cả các hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và thông tin thông qua mạng Internet và các mạng khác. Đây là TMĐT nhìn từ góc độ:
 •  A: Truyền thông
 •  B: Kinh doanh
 •  C: Dịch vụ
 •  D: Mạng Internet
Câu 3: Đối tượng nào không được phép kí kết hợp đồng mua bán ngoại thương qua mạng
 •  A: Doanh nghiệp XNK
 •  B: Doanh nghiệp
 •  C: Cá nhân
 •  D: Chưa có quy định rõ về điều này
Câu 4: Chỉ ra yếu tố không phải đặc điểm của chữ kí điện tử
 •  A: Bằng chứng pháp lý: xác minh người lập chứng từ
 •  B: Ràng buộc trách nhiệm: người kí có trách nhiệm với nội dung trong văn bản
 •  C: Đồng ý: thể hiện sự tán thành và cam kết thực hiện các nghĩa vụ trong chứng từ
 •  D: Duy nhất: Chỉ duy nhất người kí có khả năng kí điện tử vào văn bản
Câu 5: Chỉ ra sàn giao dịch của nhà nước
 •  A: www.vnet.vn
 •  B: www.Export.com.vn
 •  C: www.worldtradeB2B.com
 •  D: www.vnemart.com.vn
Câu 6: Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT
 •  A: Nhân lực: đội ngũ chuyên gia kém cả về số lượng và chất lượng
 •  B: Vốn: thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông
 •  C: Thương mại truyền thống chưa phát triển
 •  D: Nhận thức quá “đơn giản” về TMĐT
Câu 7: Website www.countryreports.org có tác dụng đối với hoạt động nào nhất
 •  A: Nghiên cứu thị trường nước ngoài
 •  B: Đánh giá khả năng tài chính của đối tác
 •  C: Xin hỗ trợ tài chính xuất khẩu
 •  D: Tìm kiếm danh mục các công ty xuất nhập khẩu
Câu 8: Quy trình ứng dụng TMĐT với doanh nghiệp XNK nào đúng
 •  A: Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, quảng bá website, hỗ trợ khách hàng, thanh toán qua mạng, đổi mới phương thức kinh doanh
 •  B: Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, hỗ trợ khách hàng, quảng bá website, thanh toán qua mạng, đổi mới phương thức kinh doanh
 •  C: Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, thanh toán qua mạng, quảng bá website, hỗ trợ khách hàng, đổi mới phương thức kinh doanh
 •  D: Xác định ngành hàng KD, xây dựng website, quảng bá website, thanh toán qua mạng, đổi mới phương thức kinh doanh, hỗ trợ khách hàng
Câu 9: Việc kí kết hợp đồng điện tử là quá trình thiết lập, đàm phán , kí kết và duy trì các hợp đồng hoàn toàn ở dạng dữ liệu điện tử. Đây là khái niệm về giao kết hợp đồng điện tử trong
 •  A: Dự thảo pháp lệnh TMĐT của Việt nam
 •  B: Luật mẫu về TMĐT Uncitral
 •  C: Nhóm nghiên cứu thuộc uỷ ban châu âu về hợp đồng TMĐT
 •  D: OECD
Câu 10: Các mô hình kinh doanh sau đây, mô hình nào không phù hợp với môi trường kinh doanh trên Internet
 •  A: Marketing liên kết
 •  B: Đấu giá
 •  C: Chuyển phát nhanh
 •  D: Khách hàng tự đặt giá

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử- Test Thương mại điện tử . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử online. Trac nghiem Thuong mai dien tu- Test Thuong mai dien tu . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu online.