Trắc nghiệm Thương mại điện tử 14- Test Thương mại điện tử 14

Câu 1: Tổ chức nào không đóng vai trò quan trọng về luật trong TMĐT quốc tế
 •  A: APEC
 •  B: Hague Conference in Private International Law
 •  C: WTO
 •  D: OPEC
Câu 2: Chỉ ra yếu tố không phải lợi ích của chuyển nhượng lợi ích điện tử
 •  A: Tốc độ giao dịch
 •  B: Tính toán và nộp thuế
 •  C: Giảm gian lận
 •  D: Giảm chi phí
Câu 3: Chỉ ra yếu tố không thuộc phạm vi của Chính phủ điện tử hiện nay
 •  A: G2G
 •  B: G2C
 •  C: G2P
 •  D: G2E
Câu 4: Cổng thông tin ABC được thiết kế cho nhiều và đa dạng người sử dụng. Có rất ít chức năng cá biệt hoá cho các nhu cầu cụ thể. Cổng này thuộc loại
 •  A: Cổng xuất bản
 •  B: Cổng thương mại
 •  C: Cổng cá nhân
 •  D: Cổng công ty
Câu 5: Yếu tố nào ít được coi trọng nhất khi các doanh nghiệp tạo cổng thông tin
 •  A: Các kiến thức chuyên ngành
 •  B: Dịch vụ tin tức
 •  C: Các công cụ hỗ trợ tác nghiệp
 •  D: Các công cụ học tập
Câu 6: Chỉ ra ví dụ của P2P, giao dịch TMĐT ngang hàng
 •  A: Dịch vụ cá biệt hoá
 •  B: Trao đổi giữa người tiêu dùng
 •  C: Chia sẻ file
 •  D: Trao đổi quảng cáo
Câu 7: Thay đổi cơ cấu tổ chức chính phủ thực sự được thực hiện trong giai đoạn nào
 •  A: Xuất bản thông tin
 •  B: Giao dịch hai chiều chính thức
 •  C: Cá biệt hoá các cổng
 •  D: Chia nhóm các dịch vụ
Câu 8: Chỉ ra yếu tố không phải là yêu cầu của chợ điện tử B2B
 •  A: Máy chủ
 •  B: Mạng nội bộ và ngoại bộ riêng
 •  C: Phần cứng và phần mềm bảo mật
 •  D: Phần mềm hỗ trợ bên bán và bên mua
Câu 9: Chỉ ra yếu tố không phải đặc điểm của chợ điện tử của người bán
 •  A: Cung cấp nhiều dịch vụ khách hàng
 •  B: Cung cấp catalogue cá biệt theo nhu cầu khách hàng
 •  C: Giá cả cao hơn giá trên thị trường truyền thống
 •  D: Cung cấp các sản phẩm cá biệt hoá
Câu 10: Công ty ABC giúp người mua và người bán tiến hành giao dịch qua mạng, ABC đang sử dụng mô hình gì
 •  A: Chợ điện tử nhiều-nhiều
 •  B: Chợ điện tử của người bán
 •  C: Thương mại điện tử phối hợp
 •  D: Chợ điện tử nhiều-một

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 14

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 14 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử 14- Test Thương mại điện tử 14 . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử 14 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử 14 online. Trac nghiem Thuong mai dien tu 14- Test Thuong mai dien tu 14 . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu 14 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu 14 online.