Trắc nghiệm Thương mại điện tử 4- Test Thương mại điện tử 4

Câu 1: Chỉ ra yếu tố không phải là lợi ích của TMĐT
 •  A: Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn
 •  B: Tăng phúc lợi xã hội
 •  C: Khung pháp lý mới, hoàn chỉnh hơn
 •  D: Tiếp cận nhiều thị trường mới hơn
Câu 2: Yếu tố nào tác động trực tiếp nhất đến sự phát triển TMĐT
 •  A: Nhận thức của người dân
 •  B: Cơ sở pháp lý
 •  C: Chính sách phát triển TMĐT
 •  D: Các chương trình đào tạo về TMĐT
Câu 3: Để thực hiện các giao dịch điện tử B2B các bên cần có bằng chứng đảm bảo chữ kí trong hợp đồng điện từ chính là của bên đối tác mình giao dịch, để đảm bảo như vậy cần
 •  A: Có cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo
 •  B: Có tổ chức quốc tế có uy tín đảm bảo
 •  C: Có ngân hàng lớn, có tiềm lực tài chính, uy tín lớn đảm bảo
 •  D: Có tổ chức trung gian, có uy tín, có khả năng tài chính đảm bảo
Câu 4: Bước nào trong quy trình sử dụng vận đơn đường biển điện tử sau là không đúng
 •  A: Người chuyên chở sau khi nhận hàng sẽ soạn thảo vận đơn đường biển dưới dạng thông điệp điện tử/ dữ liệu
 •  B: Người chuyên chở kí bằng chữ kí số và gửi cho người gửi hàng thông qua trung tâm truyền dữ liệu
 •  C: Người gửi hàng gửi mã khoá bí mật cho người nhận hàng
 •  D: Người gửi hàng gửi tiếp mã khoá bí mật cho ngân hàng
Câu 5: Chỉ ra giải pháp không có chung tính chất với các giải pháp còn lại
 •  A: Chiến lược ứng dụng TMĐT cho SMEs
 •  B: Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp lý về TMĐT
 •  C: Bảo hộ sở hữu trí tuệ
 •  D: Bảo vệ người tiêu dùng
Câu 6: Hợp đồng điện tử là hợp đồng được giao kết thông qua các phương tiện điện tử, trong đó hợp đồng hoặc một phần của hợp đồng được lập dưới dạng dữ liệu điện tử. Đây là khái niệm hợp đồng điện tử trong
 •  A: Dự thảo pháp lệnh thương mại điện tử của Việt nam
 •  B: Luật mẫu về thương mại điện tử Uncitral
 •  C: Nhóm nghiên cứu thuộc uỷ ban châu âu về hợp đồng trong TMĐT
 •  D: OECD
Câu 7: Sự khác biệt giữa hợp đồng truyền thống và điện tử thể hiện rõ nhất ở
 •  A: Đối tượng của hợp đồng
 •  B: Nội dung của hợp đồng
 •  C: Chủ thể của hợp đồng
 •  D: Hình thức của hợp đồng
Câu 8: Chỉ ra mệnh đề sai
 •  A: Website là phương pháp không dễ dàng để sản phẩm được biết đến trên thế giới
 •  B: Xây dựng website dễ hơn việc cập nhật, duy trì và phát triển website
 •  C: Các trung gian thương mại sẽ bị loại bỏ khi TMĐT ra đời và phát triển
 •  D: Các rủi ro trong thanh toán bằng thẻ tín dụng do người bán chịu
Câu 9: Yếu tố nào không thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử
 •  A: Thông điệp nhận được
 •  B: Khoá bí mật
 •  C: Bản tóm lược của thông điệp
 •  D: Kết quả so sánh hai bản tóm lược
Câu 10: Chỉ ra định nghĩa TMĐT theo chiều dọc
 •  A: IMBSA
 •  B: IMBAS
 •  C: IBMSA
 •  D: IBMAS

Trắc nghiệm Thương mại điện tử khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 4

Bài Trắc nghiệm Thương mại điện tử 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Thương mại điện tử 4- Test Thương mại điện tử 4 . Bài thi Trắc nghiệm Thương mại điện tử 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Thương mại điện tử 4 online. Trac nghiem Thuong mai dien tu 4- Test Thuong mai dien tu 4 . Bai thi Trac nghiem Thuong mai dien tu 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Thuong mai dien tu 4 online.