Trắc nghiệm di truyền học ở người 1- Test di truyền học ở người 1

Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Nghiên cứu di truyền học người có những khó khăn do:
 •  A: Câu 1 khả năng sinh sản của loài người chậm và ít con
 •  B: bộ nhiễm sắc thể số lượng nhiều, kích thước nhỏ
 •  C: Các lí do xã hội
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 2: Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không đuợc áp dụng để nghiên cứu di truyền học người:
 •  A: Phương pháp nghiên cứu phả hệ
 •  B: Phương pháp lai phân tích
 •  C: Phương pháp di truyền tế bào
 •  D: Phưong pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh
Câu 3: Hiện nay người ta hiểu biết khá nhiều về những quy luật di truyền ở ng ười nhờ phương pháp
 •  A: Phương pháp nghiên cứu phả hệ
 •  B: Phương pháp lai phân tích
 •  C: Phưong pháp lai thuận nghịch
 •  D: Phương pháp di truyền giống lai
Câu 4: Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường, một con trai mù màu và một con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế nào? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đông, gen m gây bệnh mù màu các alen bình thường ứng là H và M
 •  A: Bố XmhY, mẹ XmH hoặc XMhXmH
 •  B: Bố XMHYmẹ XMHxMH
 •  C: Bố XmHY, mẹ XMhXmh
 •  D: Bố xMHY; mẹ XMHXmh hoặc XMhXmH
Câu 5: Nghiên cứu các cặp sinh đôi hoặc nhóm đồng sinh có thể phát hiện ảnh hưởng của
 •  A: Môi trường đối với các kiểu gen đồng nhất Giúp xác định tính trạng hoặc bệnh nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng
 •  B: Hoặc bệnh nào chịu ảnh hưởng của môi trường Các trẻ đồng sinh cùng trứng sẽ có chất liệu di truyền giống như các anh chị em
 •  C: Trong cùng một gia đình do đó sẽ là một đối tượng rất tốt cho nghiên cứu vai trò của yếu tố môi trường lên kiểu hình những khác biệt giữa các trẻ đồng sinh cùng trứng cho phép nghĩ đến vai trò của
 •  D: Môi trường lên sự hình thành tính trạng hoặc bệnh
Câu 6: Trên phả hệ của một bệnh di truyền do gen lặn trên nhiễm sắc thể(NST) giới tính X và một bệnh di truyền do trên NST Y đều thấy biểu hiện ở nam. Làm thế nào để phân biệt hai hiện tượng này:
 •  A: Ở bệnh do gen đột biến trên NST Y bố mắc bệnh sẽ truyền lại cho tất cả con trai
 •  B: Ở bệnh do gen đột biến t rên NST Y bố không mắc bệnh sẽ không bao giờ có con
 •  C: Mắc bệnh ở bệnh do gen đột biến trên NST Y sẽ không bao giờ có con gái mắc bệnh
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Phương pháp nghiên cứu tế bào không thể nghiên cứu loại bệnh di truyền nào của người:
 •  A: Bệnh do đột biến cấu trúc NST
 •  B: Bệnh do đột biến cấu trúc NST dạng đảo đoạn hay chuyển đoạn t ương hỗ
 •  C: Bệnh do đột biến gen
 •  D: Bệnh do bất thường số lượng NST
Câu 8: Phương pháp phả hệ không thể nghiên cứu đặc tính nào dưới đây ở các tính trạng hoặc bệnh của người
 •  A: Xác định bệnh hoặc các tính trạngdi truyền hay không di truyền
 •  B: Xác định bệnh hoặc các tính trạngdi truyền hay không di truyền
 •  C: Xác định bệnh di truyền kiểu đơn gen hay đa gen
 •  D: Xác định kiểu di truyền theo kiểu gen đột biến trên NST thường hay liên kết với giới tính
Câu 9: Phương pháp phả hệ không thể nghiên cứu đặc tính nào dưới đây ở các tính trạng hoặc bệnh của người
 •  A: Xác định bệnh hoặc các tính trạngdi truyền hay không di truyền
 •  B: Xác định vai trò của môi trường trong quá trình hình thành bệnh hoặ tính trạng
 •  C: Xác định bệnh di truyền kiểu đơn gen hay đa gen
 •  D: Xác định kiểu di truyền theo kiểu gen đột biến trên NST thường hay liên kết với
Câu 10: Khi nhuộm tế bào của một người bị bệnh di truyền ta thấy NST(NST 21) có ba cái giống nhau, NST giới tính gồm ba chiếc trong đó có hai chiếc giống nhau, đây là trưòng hợp: người nữ mắc hội chứng Đao
 •  A: Người nữ mắc hội chứng Đao
 •  B: Người nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3 NST X
 •  C: Người nam vừa mắc hội chứng Đao vừa mắc hội chứng Claiphentơ
 •  D: Người nam mắc hội chứng Đao

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 1

Bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm di truyền học ở người 1- Test di truyền học ở người 1 . Bài thi Trắc nghiệm di truyền học ở người 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm di truyền học ở người 1 online. Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 1- Test di truyen hoc o nguoi 1 . Bai thi Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 1 online.