Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 2- Test vi sinh : Nhóm Ecoli 2

Câu 1: Trong chuỗi thức ăn vsv là:
 •  A: Nhân tố khởi đầu.
 •  B: Nhân tố trung gian
 •  C: Nhân tố kết thúc
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: vị trí thể nhân ở tế bào vi khuẩn
 •  A: lơ lửng trong TBC
 •  B: nằm chính giữa TBC
 •  C: xuất phát từ mesosome
 •  D: tất cả đều sai
Câu 3: protein của virus HIV được tổng hợp ở:
 •  A: Trong nhân tế bào kí chủ
 •  B: Trong TBC tế bào kí chủ
 •  C: Bên ngoài tế bào kí chủ
 •  D: b và c đúng
Câu 4: a.a sơ cấp?
 •  A: Là a.a nhận nhóm amin từ NH4+ vô cơ.
 •  B: Là a.a nhận nhóm amin từ NO3- vô cơ
 •  C: Là a.a nhận nhóm amin từ chất hữu cơ.
 •  D: b và c đúng.
Câu 5: vi khuẩn lưu huỳnh màu tía thuộc loại?
 •  A: quang dị dưỡng.
 •  B: quang tự dưỡng.
 •  C: hóa dị dưỡng.
 •  D: hóa tự dưỡng.
Câu 6: vi sinh vật có khả năng cố định đạm?
 •  A: vi khuẩn, vius, vi khuẩn lam.
 •  B: Vi khuẩn, vi khuẩn lam, xạ khuẩn
 •  C: Vi khuẩn lam, nấm mem, nấm mốc.
 •  D: Nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn.
Câu 7: Quá trình tổng hợp lysine có bản chất là quá trình?
 •  A: Hô hấp kị khí.
 •  B: Hô hấp hiếu khí không hoàn toàn.
 •  C: Lên men.
 •  D: Hô hấp kị khí.
Câu 8: chất có ở trung tâm diệp lục của vi khuẩn là:
 •  A: Fe
 •  B: Zn
 •  C: Cu
 •  D: Mg
Câu 9: Capsule của vk cấu tạo từ
 •  A: polysaccharide
 •  B: phospholipid
 •  C: peptidoglycan
 •  D: lipoprotein
Câu 10: Hạch nấm không có:
 •  A: Melanin
 •  B: Tiết diện tròn
 •  C: Khả năng phát triển thành khuẩn ti mới
 •  D: Bộ phận sinh sản

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 2

Bài Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 2- Test vi sinh : Nhóm Ecoli 2 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 2 online. Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 2- Test vi sinh : Nhom Ecoli 2 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 2 online.