Trắc nghiệm vệ sinh không khí 2- Test vệ sinh không khí 2

Câu 1: Độ ẩm không khí liên quan tới
 •  A: Sự tồn tại và phát triển của một số mầm bệnh
 •  B: Sự tồn tại của côn trùng truyền bệnh
 •  C: Sự trao đổi nhiệt của cơ thể với môi trường xung quanh
 •  D: Gồm tất cả các điều trên
Câu 2: Độ ẩm tương đối là tỷ lệ % giữa:
 •  A: Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tối đa
 •  B: Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tối thiểu
 •  C: Độ ẩm tối thiểu và độ ẩm bảo hòa
 •  D: Độ ẩm tối đa và độ ẩm bảo hòa
Câu 3: Thành phần của lớp không khí trên mặt đất (Địa tầng) chứa một lượng hơi nước:
 •  A: Thay đổi
 •  B: Tối thiểu
 •  C: Không thay đổi
 •  D: Tương đối
Câu 4: Có ý kiến sai nào: Hậu quả của hiệu ứng nhà kính :
 •  A: Tăng cường tan băng ở hai đầu địa cực.
 •  B: Tăng cường các tia sóng ngắn nguy hiểm lọt xuống trái đất
 •  C: Trầm trọng thêm hiện tượng Enilno
 •  D: Trầm trọng thêm hiện tượng La Nilna
Câu 5: Hiện tượng Hiệu ứng nhà kính chủ yếu do :
 •  A: Phá huỷ tầng Ôzôn
 •  B: Tăng tích luỹ Ôzôn
 •  C: Tăng lượng khí CO2
 •  D: Tăng lượng khí O2
Câu 6: Loại nào sau đây không bị coi là “ khí nhà kính ”
 •  A: N2O
 •  B: CH4
 •  C: CFC
 •  D: CO
Câu 7: Tìm ý sai “Hiệu ứng nhà kính” là thuật ngữ dùng để chỉ :
 •  A: Hiện tượng xảy ra trên tầng đối lưu
 •  B: Hiện tượng xảy ra tại tầng bính lưu
 •  C: Hiện tượng do tăng quá nhiều khí CO2 trong khí quyển
 •  D: Hiện tượng do tăng quá nhiều hơi nước trong khí quyển
Câu 8: Lớp O3 bảo vệ trái đất nằm ở :
 •  A: Tầng đối lưu
 •  B: Tầng Bình lưu
 •  C: Tầng Điện ly
 •  D: Ở cả ba tầng trên
Câu 9: Vai trò của lớp O3 tại tầng Bình lưu bảo vệ trái đất khỏi tác dụng của :
 •  A: Phần lớn tia Hồng ngoại có bước sóng 1000 đến 780 n m
 •  B: Dải tia tử ngoại có bước sóng < 0,28 n m
 •  C: Dải tia tử ngoại có bước sóng 0,28 đến 315 n m
 •  D: Dải tia tử ngoại có bước sóng 315 đến 400 n m
Câu 10: Ý nghĩa vệ sinh của nhiệt độ không khí là (tìm một ý kiến không phù hợp)
 •  A: Cơ thể người có thể thích nghi thuận lợi trong một khung nhiệt độ giới hạn
 •  B: Mỗi côn trùng tiết túc, vi sinh vật gây bệnh tồn tại trong một khung nhiệt độ giới hạn
 •  C: Nhiệt độ không khí là một yếu tố vi khí hậu
 •  D: Sự tăng, giảm nhiệt độ môi trường trong một thời gian và một giới hạn nhất định có tác dụng rèn luyện cơ thể.

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vệ sinh không khí 2

Bài Trắc nghiệm vệ sinh không khí 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vệ sinh không khí 2- Test vệ sinh không khí 2 . Bài thi Trắc nghiệm vệ sinh không khí 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vệ sinh không khí 2 online. Trac nghiem ve sinh khong khi 2- Test ve sinh khong khi 2 . Bai thi Trac nghiem ve sinh khong khi 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve sinh khong khi 2 online.