Trắc nghiệm môn giải phẫu 1- Test môn giải phẫu 1

Câu 1: Ruột non được chia thành
 •  A: 1 đoạn
 •  B: 2 đoạn
 •  C: 3 đoạn
 •  D: 4 đoạn
Câu 2: Dạ dày nối tiếp với thực quản qua:
 •  A: Lỗ môn vị
 •  B: Van tâm vị
 •  C: Lỗ tâm vị
 •  D: Hang vị
Câu 3: Lớp cơ hình thành nên các cơ thắt của ống tiêu hóa là:
 •  A: Cơ vòng
 •  B: Cơ dọc
 •  C: Cơ chéo
 •  D: Cơ hỗn hợp
Câu 4: Mạc nối nhỏ nối gan với phần nào sau đây của dạ dày:
 •  A: Bờ cong vị lớn
 •  B: Bờ cong vị bé
 •  C: Thân vị
 •  D: Đáy vị
Câu 5: Vùng trần thuộc mặt nào của gan:
 •  A: Mặt tạng
 •  B: Mặt hoành
 •  C: Mặt dạ dày
 •  D: Mặt trên
Câu 6: Lớp niêm mạc của thực quản và hậu môn là biểu mô:
 •  A: Biểu mô trụ đơn
 •  B: Biểu mô lát tầng sừng hóa
 •  C: Biểu mô lát tầng không sừng hóa
 •  D: Biểu mô trụ giả tầng
Câu 7: Chỗ hẹp thứ nhất của thực quản ngang mức:
 •  A: Bắt chéo cung động mạch chủ
 •  B: Ngang mức sụn nhẫn
 •  C: Ngang mức tâm vị -
 •  D: Ngang mức sụn giáp
Câu 8: Chọn câu đúng nhất
 •  A: 1/3 dưới của thực quản là cơ vân -
 •  B: 2/3 trên của thực quản là cơ trơn
 •  C: 1/3 trên thực quản là cơ vân, 2/3 dưới là cơ trơn
 •  D: Toàn bộ thực quản được cấu tạo bởi cơ trơn
Câu 9: Thứ tự của các lớp cấu tạo nên thành dạ dày là:
 •  A: Niêm mạc, dưới niêm mạc, cơ vòng, cơ chéo, cơ dọc, lớp dưới thanh mạc, lớp thanh mạc
 •  B: Niêm mạc, dưới niêm mạc, cơ chéo, cơ vòng, cơ dọc, lớp thanh mạc, lớp dưới thanh mạc
 •  C: Lớp dưới niêm mạc, niêm mạc, cơ chéo, cơ vòng, cơ dọc, lớp dưới thanh mạc, lớp thanh mạc
 •  D: Lớp niêm mạc, lớp dưới niêm mạc, cơ chéo, cơ vòng, cơ dọc, lớp dưới thanh mạc, lớp thanh mạc
Câu 10: Các tuyến nước bọt chính theo thứ tự từ bé đến lớn
 •  A: Tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi
 •  B: Tuyến dưới lưỡi, tuyến dưới hàm, tuyến mang tai
 •  C: Tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi, tuyến mang tai
 •  D: Tuyến mang tai, tuyến dưới lưỡi, tuyến dưới hàm

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn giải phẫu 1

Bài Trắc nghiệm môn giải phẫu 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn giải phẫu 1- Test môn giải phẫu 1 . Bài thi Trắc nghiệm môn giải phẫu 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn giải phẫu 1 online. Trac nghiem mon giai phau 1- Test mon giai phau 1 . Bai thi Trac nghiem mon giai phau 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon giai phau 1 online.