Trắc nghiệm di truyền học ở người 2- Test di truyền học ở người 2

Câu 1: Hai trẻ đồng sinh cùng trứng có kiểu gen và giới tính giống nhau vì:
 •  A: Do hợp tử tình cờ mang vật chất di truyền hoàn toàn giống nhau
 •  B: Do phân bào nguyên nhiễm nên từ hợp tử đã cho ra các phôi bào giống hệt nhau về phương diện di truyền
 •  C: Do giảm phân nên hai hợp tử đã cho ra các phôi bào giống hệt nhau về phương diện di truyền
 •  D: A và B đúng
Câu 2: Hai trẻ đồng sinh cùng trứng nhưng có sự khác biệt về một tính trạng hoặc bệnh nào đó. Giải thích hiện tượng này như thế nào:
 •  A: Do tác động môi trường sống
 •  B: Do đột biến tiền phôi xảy ra ở một trong hai bào thai
 •  C: Do sự khác biệt đối với hệ gen ngoài nhân
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Một bác sĩ cho rằng một bệnh nhân của ông ta mắc hội chứng Đao, làm thế nào để khẳng định chuẩn đoán của bác sĩ:
 •  A: Căn cứ trên đặc điểm kiểu hình của bệnh nhân
 •  B: Sử dụng phương pháp nghiên cứu tế bào
 •  C: Sử dụng phương pháp nghiên cưú phả hệ
 •  D: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh
Câu 4: Để điều trị cho người mắc bềnh máu khó đông, người ta đã:
 •  A: Sửa chữa cấu trúc của gen đột biến
 •  B: Thay gen đột biến bằng gen bình thường
 •  C: Tiêm chất sinh sợi huyết
 •  D: Làm mất đoạn NST chứa gen đột biến
Câu 5: Nếu một bệnh di truyền không thể chữa được thì cần phải làm gì:
 •  A: Ngăn chặn hậu quả cho con cháu bằng cách không sinh đẻ
 •  B: Ngăn chặn hậu quả cho con cháu bằng cách cấm kết hôn gần, hạn chế sinh đẻ
 •  C: Không cần đặt vấn đề này ra vì bệnh nhân sẽ chết
 •  D: Không có phương pháp nào cả
Câu 6: Nội dung dưới đây nói về bệnh khó đông ở người là không đúng
 •  A: Bệnh do một đột biến gen lặn trên NST X gây ra
 •  B: Máu của người này bị thiếu chất sinh sợi huyết nên không bị tổn thương chảy máu
 •  C: Máu sẽ không đông được Bệnh gặp phổ biến ở người nam, rất hiếm gặp ở nữ
 •  D: Đây là bệnh di truyền duy nhất có thể chữa được
Câu 7: Đối với bênh di truyền do gen đột biến trội nằm trên NST thường, nếu hai bố mẹ đều bình thường, bà con nội ngoại bình thường, họ có một người con mắc bệnh thì giải thích hiện tượng này thế nào?
 •  A: Đối với bênh di truyền do gen đột biến trội nằm trên NST thường, nếu hai bố mẹ đều bình thường, bà con nội ngoại bình thường, họ có một người con mắc bệnh thì giải thích hiện tượng này thế nào
 •  B: Do gen đột biến xuất hiện ở trạng thái đồng hợp và làm biểu hiện bệnh
 •  C: Đã phát sinh một đột biến mới làm xuất hiện bệnh trên
 •  D: Bố hoặc mẹ mang gen bệnh nhưng do đột biến mất đoạn NST đoạn mang gen đột
Câu 8: Đối với một bện di truyền do gen đột biến lặn nằm trên NST thường, nếu bố mẹ bình thường, nhưng mang gen bệnh thì tỉ lệ con của họ không mắc bếnh sẽ là:
 •  A: 50%
 •  B: 0%
 •  C: 25%
 •  D: 75%
Câu 9: Đối với một bệnh di truyền do gen đồt biến trội nằm trên NST thường, nếu một trong hai bố mẹ bình thường, người kia mắc bệnh thì t ỉ lệ con của họ mắc bếnh sẽ là:
 •  A: 50%
 •  B: O%
 •  C: 25%
 •  D: 75%
Câu 10: Bệnh bách tạng là một bệnh do đột biến gen…(T: trội; L: lặn) trên NST (T: thường; G: giới tính) gây ra. Người bệnh không có khả năng tổng hợp enzym tirôzinnaza xúc tác cho việc biến đổi…(TM: tirôzin thành sắc tố mêlanin; MT: mêlanin thành tirôzin) nên ngư ời bệnh có tóc da lông trắng, mắt hồng
 •  A: L; T; TM
 •  B: L; T; MT
 •  C: L; G; TM
 •  D: T; G; MT

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 2

Bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm di truyền học ở người 2- Test di truyền học ở người 2 . Bài thi Trắc nghiệm di truyền học ở người 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm di truyền học ở người 2 online. Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 2- Test di truyen hoc o nguoi 2 . Bai thi Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 2 online.