Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 1- Test vi sinh : Nhóm Ecoli 1

Câu 1: Trong môi trường mạch nha, nấm men hình thành bào tử:
 •  A: ngay sau khi nuôi cấy
 •  B: 5 ngày sau khi nuôi
 •  C: sau 5-10 ngày sau khi nuôi
 •  D: sau 10-15 ngày
Câu 2: loại sinh sản nào quan trọng ở nấm mốc do sản xuất ra một lƣợng lớn cá thể và xảy ra nhiều lần trong mùa sinh sản:
 •  A: Sinh sản vô tính
 •  B: Sinh sản hữu tính
 •  C: sinh sản sinh dưỡng
 •  D: tất cả đều quan trọng
Câu 3: Tảo lam di động nhờ:
 •  A: Trườn, bò hoặc trượt trên giá thể
 •  B: Tảo lam không có khả năng di động
 •  C: Tiên mao
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Trung gian của vk và thực vật
 •  A: Mycoplasma
 •  B: Rickettsia
 •  C: Xoắn thể
 •  D: Vi khuẩn lam
Câu 5: Chọn câu sai
 •  A: vk lam đã có lục lạp
 •  B: tb vk lam có thể được bao bởi màng nhày
 •  C: vk lam thuộc ngành tảo
 •  D: thành tb vk lam là lớp lưới murein
Câu 6: Vsv trước đây còn gọi là nấm tia:
 •  A: Xoắn thể
 •  B: Xoắn khuẩn
 •  C: Niêm vi khuẩn
 •  D: xạ khuẩn
Câu 7: Chọn câu đúng khi nói về xoắn thể:
 •  A: Di động được (nhờ tiên mao)
 •  B: Không thạo được thể qua lọc
 •  C: Khó bắt màu thuốc nhuộm
 •  D: Quan sat được dưới kính hiển vi thường nhờ sự phát sáng
Câu 8: Các yếu tố giúp bào tử chống chịu với điều kiện ngoại
 •  A: Phức hợp acid dipicolinic-calcium.
 •  B: Nước trong bào tử ở dạng liên kết.
 •  C: Các enzyme và chất hoạt động sinh học ở trạng thái không hoạt động.
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 9: Trong giai đoạn bào tử, phức hợp acid dipicolinic-calcium:
 •  A: Tác động làm nước trong bào tử ở trạng thái liên kết
 •  B: Ngăn chặn sự biến tính của protein
 •  C: ổn định thành phần acid nucleic của bào tử
 •  D: bất hoạt enzyme
Câu 10: Bào tử của vi khuẩn và nấm men
 •  A: Xuất hiện trong những giai đoạn giống nhau của quá trình sinh trưởng, phát triển.
 •  B: Có chức năng hoàn toàn giống nhau.
 •  C: Mỗi tế bào vi khuẩn chỉ có một bào tử, mỗi tế bào nấm men thì có nhiều bào tử.
 •  D: Tất cả đều sai.

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 1

Bài Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 1- Test vi sinh : Nhóm Ecoli 1 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 1 online. Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 1- Test vi sinh : Nhom Ecoli 1 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 1 online.