Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 2- Test vi sinh tổng hợp 2

Câu 1: Các loại kháng thể tham gia vào miễn dịch tại chỗ :
 •  A: IgG, IgA
 •  B: IgA, IgD
 •  C: IgD, IgE
 •  D: IgA, IgE
Câu 2: Chức năng của kháng thể IgM
 •  A: Chống các bệnh đường tiêu hóa hay hô hấp
 •  B: Bảo vệ bào thai khỏi sự nhiễm khuẩn
 •  C: Có vai trò trong miễn dịch tại chỗ
 •  D: Hoạt hóa đại thực bào và bạch cầu ái toan, tăng cường thực bào hay tăng cường độc tính của bạch cầu trung tính đối với giun sán
Câu 3: Nồng độ ion nào ảnh hƣởng đến sự liên kết hoặc tách các tiểu thể của ribosome ở vi khuẩn ?
 •  A: Ca2+
 •  B: Ba2+
 •  C: Mg2+
 •  D: Fe3+
Câu 4: Lớp nấm mốc nào có khả năng sinh động bào tử ?
 •  A: Oomycetes và Zygomycetes
 •  B: Ascomycetes và Oomycetes
 •  C: Basidiomycetes và Ascomycetes
 •  D: Chytridomycetes và Oomycetes
Câu 5: Thành phần cấu tạo của thành tế bào nấm men
 •  A: N- Acetylglucosamin, acid N- Acetylmuramic, acid amin
 •  B: 80-90% polysaccharide, 3-8% lipid, 4% protein, 1-3% hexozamin
 •  C: Glycoprotein, mananprotein, glucan
 •  D: Lipid, protein, glycoprotein, acid teichoic
Câu 6: Bản chất của tinh thể diệt côn trùng ở vi khuẩn Bacillus thuringiensis
 •  A: Lipid
 •  B: Lipoprotein
 •  C: Protein
 •  D: Polypeptid
Câu 7: Các hạt Volutin ở vi khuẩn còn có tên gọi là gì ?
 •  A: Hạt lưu huỳnh
 •  B: Hạt hydrocarbon
 •  C: Hạt mỡ
 •  D: Hạt dị nhiễm sắc
Câu 8: Các chuỗi peptidoglycan đƣợc nối với nhau nhờ cầu nối gì ?
 •  A: Disulfit
 •  B: Hydrogen
 •  C: Amide
 •  D: Interpeptidic
Câu 9: Có mấy dạng sợi nấm ?
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 6
Câu 10: Hình thức sinh sản ở Penicillium
 •  A: Sinh sản vô tính bằng bào tử kín
 •  B: Sinh sản vô tính bằng bào tử đính
 •  C: Sinh sản sinh dưỡng bằng bào tử áo
 •  D: Sinh sản hữu tính bằng bào tử tiếp hợp

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 2

Bài Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 2- Test vi sinh tổng hợp 2 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh tổng hợp 2 online. Trac nghiem vi sinh tong hop 2- Test vi sinh tong hop 2 . Bai thi Trac nghiem vi sinh tong hop 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh tong hop 2 online.