Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât- Test vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât

Câu 1: Hằng số tốc độ phân chia C phụ thuộc vào những điều kiện nào? 1: Loài vi khuẩn. 2: Độ pH của môi trường. 3: Nhiệt độ nuôi cấy. 4: môi trường nuôi cấy. 5: Thời gian nuôi cấy.
 •  A: 1, 2, 3
 •  B: 1, 3, 4
 •  C: 1, 2, 5
 •  D: 1, 2, 4
Câu 2: Trong phase ổn định, tổng số VSV sống là một hằng số vì?
 •  A: Có sự cân bằng về số lượng tế bào sinh ra và tế bào chết đi.
 •  B: Do quần thể ngừng phân chia và chỉ còn những hoạt động biến dưỡng.
 •  C: Cả A và B đều đúng.
 •  D: Cả A và B đều sai.
Câu 3: Hiệu suất tăng trưởng (Y) được diễn tả là?
 •  A: Khối lượng VSV tạo thành / khối lượng cơ chất tiêu thụ.
 •  B: Khối lượng VSV tạo thành nhân khối lượng cơ chất tiêu thụ.
 •  C: Gram tế bào tạo thành / mol ATP sinh ra.
 •  D: Khối lượng cơ chất tiêu thụ + Khối lượng VSV tạo thành.
Câu 4: Chọn ý đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ với vi sinh vật?
 •  A: Không một loài vi sinh vật nào phát triển được ở 45 độ C.
 •  B: Hầu hết vi sinh vật phát triển ở 4 – 45 độ C, một số có thể phát triển ở dưới 4 độ C và một số có thể phát triển ở nhiệt độ cao từ 45 – 65 độ C.
 •  C: Tất cả các loài vi sinh vật đều phát triển được ở 25 – 45 độ C.
 •  D: Tất cả các vi sinh vật đều bị diệt ở 100 độ C.
Câu 5: Nhóm neutrophile tăng trưởng tối ưu ở pH bao nhiêu?
 •  A: pH 1.0 – 5.5.
 •  B: pH 5.5 – 8.0.
 •  C: pH 8.5 – 11.5
 •  D: pH từ 10.0 trở lên
Câu 6: Nhóm chất nào sau đây không có tác dụng khử trùng?
 •  A: Muối kim loại nặng
 •  B: Phenol và các dẫn xuất
 •  C: Chất tẩy rửa
 •  D: chất oxy hóa
Câu 7: Lên men dấm được coi là ứng dụng của quá trình?
 •  A: Hô hấp hiếu khí không hoàn toàn.
 •  B: Lên men kỵ khí
 •  C: Hô hấp kỵ khí
 •  D: Hô hấp hiếu khí hoàn toàn
Câu 8: Trong pha tiềm phát
 •  A: VSV gia tăng ngay sản lượng và kích thước tế bào
 •  B: Có sự cân bằng giữa VSV mới sinh ra và chết đi.
 •  C: VSV chỉ có sự gia tăng kích thước tế bào.
 •  D: Cả ba đều sai.
Câu 9: Xác định vi sinh vật sống bằng phương pháp?
 •  A: Đếm bằng buồng đếm hồng cầu.
 •  B: Xác định hàm lượng nitơ tổng cộng.
 •  C: Xác định hàm lượng nitơ tổng số.
 •  D: Đếm số lượng khuẩn lac trong môi trường đặc.
Câu 10: Quá trình hô hấp hiếu khí không hoàn toàn là?
 •  A: Xảy ra trong điều kiện có Oxy phân tử.
 •  B: Còn gọi là quá trình lên men Oxy hóa.
 •  C: Cả 2 đều đúng.
 •  D: Cả 2 đêu sai.

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât

Bài Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât- Test vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât online. Trac nghiem vi sinh: Sinh truong cua sinh vat- Test vi sinh: Sinh truong cua sinh vat . Bai thi Trac nghiem vi sinh: Sinh truong cua sinh vat mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh: Sinh truong cua sinh vat online.