Trắc nghiệm vi sinh: vi trùng và nấm 2- Test vi sinh: vi trùng và nấm 2

Câu 1: Để xem vi khuẩn di động, giữa 2 phương pháp giọt ép và giọt treo thì phương pháp nào được xem là lâu hơn:
 •  A: Giọt ép
 •  B: Giọt treo
Câu 2: Đặc điểm nào đúng
 •  A: E. coli : Lactose (+), và Salmonella: Lactose (-)
 •  B: E. coli : Lactose (-), và Salmonella : Lactose (+)
Câu 3: Clos. tetani không lên men các loại đường
 •  A: Glucose
 •  B: Lactose
 •  C: Manitol
 •  D: b và c
Câu 4: Clos. tetani tấn công chủ yếu qua con đường
 •  A: Tiêu hóa
 •  B: Hô hấp
 •  C: Thần kinh
 •  D: Tuần hoàn
Câu 5: Vk Brucella là vk kí sinh nội bào
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 6: Đặc điểm của khuẩn lạc Vk Mycobacterium trên môi trường chọn lọc
 •  A: Tròn, gọn, trong
 •  B: To, xám
 •  C: Nhám, khô nhô trên môi trường
 •  D: Không có đặc diểm trên
Câu 7: Đặc điểm khuẩn lạc của Mycoplasma trên môi trường chọn lọc
 •  A: Khuẩn lạc dẹt, gơn sóng
 •  B: Khuẩn lạc tròn lồi hình trứng chiên
 •  C: Khuẩn lạc nhỏ li ti và trong
Câu 8: Trên môi trường chọn lọc MSA (Mannitol Salt agar), Staphylococus aureus phát triển
 •  A: Khuẩn lạc tròn lồi màu vàng
 •  B: Khuẩn lạc tròn dẹt, môi trường chuyển màu vàng
 •  C: Khuẩn lạc tròn lồi, môi trường chuyển màu vàng
 •  D: Khuẩn lạc tròn dẹt có màu vàng
Câu 9: Vk dễ nuôi cấy
 •  A: E. coli
 •  B: Mycoplasma
 •  C: Streptococcus
 •  D: Leptospira
Câu 10: Mycoplasma là Vk:
 •  A: Đa hình thái
 •  B: Đơn hình thái

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh: vi trùng và nấm 2

Bài Trắc nghiệm vi sinh: vi trùng và nấm 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh: vi trùng và nấm 2- Test vi sinh: vi trùng và nấm 2 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh: vi trùng và nấm 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh: vi trùng và nấm 2 online. Trac nghiem vi sinh: vi trung va nam 2- Test vi sinh: vi trung va nam 2 . Bai thi Trac nghiem vi sinh: vi trung va nam 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh: vi trung va nam 2 online.