Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 2- Test vi sinh : Nấm men 2

Câu 1: Chức năng của ty thể (mytochondria):
 •  A: Thực hiện các phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử và thực hiện các quá trình tổng hợp protein
 •  B: Tham gia tổng hợp ATP
 •  C: Tham gia giải phóng năng lượng từ ATP
 •  D: Cả ba đều đúng
Câu 2: NST của nấm men có khả năng
 •  A: Phân chia theo kiểu gián phân
 •  B: Phân chia theo kiểu trực phân
 •  C: a, b đều sai
 •  D: a, b đều đúng
Câu 3: TB nấm men sinh sản bằng bào tử:
 •  A: Do 2 tế bào tiếp hợp với nhau
 •  B: Từ một tế bào không tham gia tiếp hợp
 •  C: Cả hai câu đều đúng
 •  D: Cả hai câu đều sai
Câu 4: Ở nấm men, không bào có ở:
 •  A: Tế bào non
 •  B: Tế bào già
 •  C: Cả hai câu đều đúng
 •  D: Cả hai câu đều sai
Câu 5: Không bào được hình thành từ:
 •  A: Ty thể
 •  B: Bộ máy golgi hay mạng lưới nội chất
 •  C: Nhân
 •  D: Bào quan
Câu 6: Tiếp hợp đồng giao là phương thức:
 •  A: Hai tế bào nấm men có hình dạng kích thước khác nhau tiếp hợp nhau
 •  B: Hai tế bào nấm men có hình dạng kích thước giống nhau tiếp hợp nhau
 •  C: Cả hai câu đều sai
 •  D: Cả hai câu đều đúng
Câu 7: Ribosome của nấm men:
 •  A: Chỉ có 70s
 •  B: Chỉ có 80s
 •  C: Chứa cả hai loại 70s và 80s
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Kích thƣớc của tế bào nấm men:
 •  A: Thay đổi theo điều kiện ngoại cảnh
 •  B: Thay đổi theo từng giống, từng loài
 •  C: Thay đổi theo tuổi, giống
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 9: Nấm men có đặc điểm:
 •  A: Có cấu tạo đơn bào
 •  B: Có cấu tạo đa bào và không có vách ngăn
 •  C: Kích thước thường nhỏ hơn nấm mốc
 •  D: Cả ba câu trên
Câu 10: Ribosome của tế bào nấm men chứa:
 •  A: 60-40% ARN, 40-60% protein
 •  B: 40-60% ARN, 60-40% protein
 •  C: 70-30% ARN, 30-70% protein
 •  D: 70-60% ARN, 40-30% protein

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 2

Bài Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 2- Test vi sinh : Nấm men 2 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 2 online. Trac nghiem vi sinh : Nam men 2- Test vi sinh : Nam men 2 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : Nam men 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : Nam men 2 online.