Trắc nghiệm môn giải phẫu 3- Test môn giải phẫu 3

Câu 1: Khu cơ trong của vùng đùi trước có nhiệm vụ:
 •  A: Dạng đùi
 •  B: Xoay trong đùi.
 •  C: Xoay ngoài đùi.
 •  D: Khép đùi.
Câu 2: Dây thần kinh chi phối cho vùng đùi sau là:
 •  A: dây thần kinh đùi.
 •  B: Dây thần kinh mác chung
 •  C: Dây thần kinh chày.
 •  D: Dây thần kinh ngồi.
Câu 3: Cơ gian sườn trong thuộc lớp cơ:
 •  A: Ngoài.
 •  B: Giữa.
 •  C: Trong.
 •  D: Ngoài và Giữa.
Câu 4: Thứ tự các cơ từ nông đến sâu ở bụng là:
 •  A: Cơ chéo lớn, cơ ngang bụng, cơ chéo bé.
 •  B: Cơ chéo bé, cơ ngang bụng, cơ chéo lớn
 •  C: Cơ chéo lớn, cơ chéo bé, cơ ngang bụng.
 •  D: Cơ ngang bụng, cơ chéo bé, cơ chéo lớn.
Câu 5: Cơ đóng vai trò quan trọng nhất của hô hấp là:
 •  A: Các cơ thành ngực.
 •  B: Các cơ thành bụng .
 •  C: Các cơ liên sườn.
 •  D: Cơ hoành.
Câu 6: Những mô tả sau về tâm thất phải, câu nào sai?
 •  A: Ngăn cách với tâm thất trái bằng vách gian thất
 •  B: Thông với tâm nhĩ phải qua lỗ nhĩ thất phải
 •  C: Tống máu ra động mạch chủ -
 •  D: Có thành dày hơn các tâm nhĩ
Câu 7: Những mô tả sau đây về cơ trên móng và dưới móng câu nào đúng?
 •  A: Gồm 3 cơ nối xương móng vào sọ và 4 cỏ dưới móng
 •  B: Giúp cố định xương móng khi cùng co
 •  C: Đều là những cơ có hai bụng
 •  D: Không tham gia vào cử động nuốt
Câu 8: Cơ hoành là cơ, chọn câu đúng:
 •  A: Là một vòm gồm phần gân ở ngoại vi và phần cỏ ở giữa
 •  B: là cơ hô hấp quan trọng nhất
 •  C: Là một cơ kín không có lỗ
 •  D: Gồm hai trụ bám vào xương ức và các xương sườn
Câu 9: Nhóm cơ quanh mắt gồm các cơ sau, ngoại trừ
 •  A: Cơ vòng mắt
 •  B: Cơ cau mày
 •  C: Cơ cao
 •  D: Cơ hạ mày
Câu 10: Những mô tả dưới đây về xương đùi, mô tả nào đúng?
 •  A: Là xương dài nhất trong cơ thể
 •  B: Có 1 chỏm tiếp khớp với lỗ bịt của xương chậu
 •  C: Có một thân hình lăng trụ hình tam giác
 •  D: Khi xương này gãy ít gây đau

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn giải phẫu 3

Bài Trắc nghiệm môn giải phẫu 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn giải phẫu 3- Test môn giải phẫu 3 . Bài thi Trắc nghiệm môn giải phẫu 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn giải phẫu 3 online. Trac nghiem mon giai phau 3- Test mon giai phau 3 . Bai thi Trac nghiem mon giai phau 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon giai phau 3 online.