Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật- Test vi sinh : di truyền sinh vật

Câu 1: Ngày nay, các sản phẩm có giá trị như: kháng sinh, vitamin, enzyme, acid amin v.v được sản xuất bằng con đường …………………, là một trong những ngành ứng dụng các thành quả của di truyền vsv
 •  A: Thiên nhiên
 •  B: Công nghệ sinh học
 •  C: Công nghệ vật lý
 •  D: Công nghệ hóa học Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
Câu 2: Các đặc điểm di truyền của vsv
 •  A: Cấu tạo tế bào phức tạp, nhân ở thể đa bội, sinh sản chậm
 •  B: Cấu tạo tế bào đơn giản, nhân ở thể đa bội, sinh sản chậm
 •  C: Cấu tạo tế bào đơn giản, nhân ở thể đơn bội, sinh sản nhanh
 •  D: Cấu tạo tế bào phức tạp, nhân ở thể đơn bội, sinh sản nhanh
Câu 3: sự thay đổi …………. những đặc tính (hình thái hay tính chất sinh lý) của vsv. Sự biến đổi này……….. nhưng………….
 •  A: Tạm thời, có tính di truyền, không thuận nghịch
 •  B: Tạm thời, không có tính di truyền, có thuận nghịch
 •  C: Vĩnh viễn, có tính di truyền, không thuận nghịch
 •  D: Vĩnh viễn, không có tính di truyền, có thuận nghịch
Câu 4: Có mấy cách phân loại đột biến
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 5: khi tiêm hỗn hợp phế cầu khuẩn Pneumococcus dạng S chết và dạng R sống vào chuột làm chuột chết là vì:
 •  A: Dạng S sống lại khi tiêm h2 vào chuột làm chết chuột
 •  B: Dạng R còn sống gây chết chuột
 •  C: Dạng R nhận ADN của dạng S để biến thành dạng S gây chết chuột
 •  D: Dạng R bao lấy dạng S để biến thành dạng S gây chết chuột
Câu 6: Sự truyền vật liệu di truyền ADN từ tế bào vi khuẩn cho sang tế bào vi khuẩn nhận qua trung gian thực khuẩn thể là hiện tượng
 •  A: biến nạp
 •  B: Tải nạp
 •  C: Tiếp hợp
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Người ta ứng dụng hiện tượng nào để lập bản đồ gen của vi khuẩn
 •  A: Tải nạp
 •  B: Biến nạp
 •  C: Tiếp hợp
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Nhân tố F trong F+ là.
 •  A: Là một plasmid cấu tạo bởi ADN vòng. Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương
 •  B: Được gắn vào nst của vi khuẩn.
 •  C: Được tách ra từ nst của tế bào hfr mang theo một đoạn ADN của NST
 •  D: Cả a và c
Câu 9: Những kĩ thuật ứng dụng di truyền vi khuẩn hiện nay là:
 •  A: Kĩ thuật lấp ráp gen
 •  B: Kĩ thuật PCR
 •  C: Kĩ thuật hybridoma in situ (ADN probe)
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Khi lai hai virus F+ và F- kết quả tiếp hợp tạo thành.
 •  A: 2 virus F với tần số tái tổ hợp cao.
 •  B: 2 virus với tần số tái tổ hợp thấp.
 •  C: 2 virus F+ với tần số tái tổ hợp thấp.
 •  D: Không thể tiếp hợp.

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật

Bài Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật- Test vi sinh : di truyền sinh vật . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật online. Trac nghiem vi sinh : di truyen sinh vat- Test vi sinh : di truyen sinh vat . Bai thi Trac nghiem vi sinh : di truyen sinh vat mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : di truyen sinh vat online.