Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 1- Test vi sinh : Nấm men 1

Câu 1: Nấm men thuộc nhóm:
 •  A: Prokaryote
 •  B: Eukaryote
 •  C: Thực vật
 •  D: Động vật
Câu 2: Thành phần tế bào nấm men gồm
 •  A: Lypoprotein
 •  B: Monoprotein
 •  C: Glucon
 •  D: Cả ba đều đúng
Câu 3: Nhân tế bào nấm men
 •  A: Chứa ribosome,protein,không chứa acid nucleic, các hệ men
 •  B: Chứa DNA, ribosome, không chứa protein
 •  C: Chứa acid nucleic, các hệ men, ribosome, protein
 •  D: Chứa acid nucleic, ribosome, protein
Câu 4: Một trong những chức năng của ty thể:
 •  A: Thực hiện quá trình phân giải protein
 •  B: Thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
 •  C: Tham gia tổng hợp acid amin
 •  D: Tham gia tổng hợp ATP
Câu 5: Màng sinh chất có chức năng:
 •  A: Duy trì áp suất thẩm thấu
 •  B: Duy trì hình thái tế bào
 •  C: Hấp thu các chất dinh dưỡng và thải các sản phẩm trao đổi chất
 •  D: Tích lũy các sản phẩm trao đổi chất
Câu 6: Hình thức đơn lưỡng tính thường gặp ở:
 •  A: Zygosaccharomyes
 •  B: Balistosspoes
 •  C: Saccharomyes cerevisiae
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 7: Hình thức sinh sản phổ biến nhất của tế bào nấm men:
 •  A: Bào tử
 •  B: Nảy chồi
 •  C: Phân chia
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Sinh sản bằng bào tử bắn thường gặp ở:
 •  A: Sporoliomyces
 •  B: Cudomyes
 •  C: Zygosaccharomyes
 •  D: Pichia
Câu 9: Ở sinh sản đơn tính
 •  A: Giai đoạn 2n dài nhất
 •  B: Giai đoạn n dài nhất
 •  C: Giai đoạn 2n và n bằng nhau
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 10: Chức năng của thành tế bào nấm men
 •  A: Duy trì hình thái của tế bào
 •  B: Duy trì áp suất thẩm thấu của tế bào
 •  C: Cả hai câu a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 1

Bài Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 1- Test vi sinh : Nấm men 1 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 1 online. Trac nghiem vi sinh : Nam men 1- Test vi sinh : Nam men 1 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : Nam men 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : Nam men 1 online.