Trắc nghiệm môn giải phẫu 2- Test môn giải phẫu 2

Câu 1: Đường mật chính gồm:
 •  A: Ống túi mật và túi mật
 •  B: Ống gan chung, ống túi mật, ống mật chủ
 •  C: Ống gan phải, ống gan trái, ống gan chung, ống mật chủ
 •  D: Ống gan chung, túi mật, ống mật chủ
Câu 2: Các phương tiện giữ gan gồm, ngoại trừ:
 •  A: Tĩnh mạch chủ dưới
 •  B: Dây chằng vành
 •  C: Động mạch gan riêng
 •  D: Dây chằng tròn gan
Câu 3: Phần trên của mặt hoành gan liên quan với các thành phần sau, ngoại trừ
 •  A: Phổi và màng phổi phải
 •  B: Tim và màng ngoài tim
 •  C: Phổi và màng phổi trái
 •  D: Lách và rốn lách
Câu 4: Tinh trùng đi theo thứ tự sau:
 •  A: Ống sinh tinh thẳng, ống sinh tinh xoắn, ống dẫn tinh
 •  B: Ống sinh tinh xoắn, ống sinh tinh thẳng, lưới tinh, ống xuất, mào tinh, ống dẫn tinh
 •  C: Ống mào tinh, lưới tinh, ống dẫn tinh, ống sinh tinh xoắn, Ống xuất tinh
 •  D: Ống sinh tinh thẳng, ống dẫn tinh, ống mào tinh, ống xuất tinh, lưới tinh, thừng tinh
Câu 5: Rốn gan chứa các thành phần sau:
 •  A: Động mạch gan, tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa, rễ mạc nối nhỏ
 •  B: Động mạch gan, tĩnh mạch cửa, rễ mạc nối nhỏ, ống mật
 •  C: Dây chằng tròn, dây chằng liềm, động mạch gan, ống mật, tĩnh mạch cửa
 •  D: Tĩnh mạch chủ dưới, dây chằng tròn, dây chằng liềm, ống mật,
Câu 6: Lớp nông của cơ vùng mông gồm có:
 •  A: Cơ mông lớn, cơ căng mạc đùi.
 •  B: Cơ mông lớn, cơ bịt ngoài.
 •  C: Cơ mông lớn, cơ mông nhỡ.
 •  D: Cơ mông lớn, cơ mông nhỡ, cơ căng mạc đùi.
Câu 7: Lớp giữa của cơ vùng mông có:
 •  A: Cơ bịt trong.
 •  B: Cơ bịt ngoài.
 •  C: Cơ hình lê.
 •  D: Cơ sinh đôi trên
Câu 8: Loại cơ chậu- mấu chuyển làm động tác:
 •  A: Duỗi, dạng và khép đùi.
 •  B: Duỗi, dạng và xoay đùi.
 •  C: Duỗi và khép đùi.
 •  D: Dạng và khép đùi.
Câu 9: Loại cơ ụ ngồi-xương mu-mấu chuyển làm động tác chủ yếu là:
 •  A: Duỗi đùi.
 •  B: Dạng đùi.
 •  C: Khép đùi.
 •  D: Xoay ngoài đùi
Câu 10: Khu cơ trước của vùng đùi trước là:
 •  A: Khu gấp đùi và khép cẳng chân.
 •  B: Khu gấp đùi và duỗi cẳng chân.
 •  C: Khu duỗi đùi và duỗi cẳng chân.
 •  D: Khu duỗi đùi và khép cẳng chân.

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn giải phẫu 2

Bài Trắc nghiệm môn giải phẫu 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn giải phẫu 2- Test môn giải phẫu 2 . Bài thi Trắc nghiệm môn giải phẫu 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn giải phẫu 2 online. Trac nghiem mon giai phau 2- Test mon giai phau 2 . Bai thi Trac nghiem mon giai phau 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon giai phau 2 online.