Trắc nghiệm di truyền học ở người 4- Test di truyền học ở người 4

Câu 1: Quan sát phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh qua bốn thế hệ
 •  A: Đột biến gen lặn trên NST thường
 •  B: Đột biến gen lặn trên NST giới tính X
 •  C: Đột biến gen trội trên NST thường
 •  D: Đột biến gen trội trên NST giới tính X
Câu 2: Quan sát phả hệ mô tả sự di truyền của một bênh qua bốn thế hệ
 •  A: Đột biến gen lặn trên NST thường
 •  B: Đột biến gen trên NST giới tính Y
 •  C: Đột biến gen trội trên NST thường
 •  D: Đột biến gen trội trên NST giới tính X
Câu 3: Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp:
 •  A: Sử dụng kĩ thuật AND tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen
 •  B: Nghiên cứu trẻ đồng sinh được sinh ra từ cùng một trứng hay khác trứng
 •  C: Phân tích bộ NST của người để đánh giá về số lượng và cấu trúc của các NST
 •  D: Tìm hiểu cơ chế hoạt động của một gen qua quá trình sao mã và tổng hợp protein do gen đó quy định
Câu 4: Hội chứng Đao có thể dễ dàng xác định bằng phương pháp
 •  A: Nghiên cứu phả hệ
 •  B: Nghiên cứu tế bào
 •  C: Di truyền hoá sinh
 •  D: Nghiên cứu trẻ đồng sinh
Câu 5: Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây cho phép phát hội chứng tơcnơ ở người
 •  A: Nghiên cứu trẻ đồng sịnh
 •  B: Nghiên cứu tế bào
 •  C: Nghiên cứu phả hệ
 •  D: Di truyền hoá sinh
Câu 6: Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây cho phép phát hội chứng claiphent ơ ở người
 •  A: Nghiên cứu trẻ đồng sinh
 •  B: Nghiên cứu phả hệ
 •  C: Nghiên cứu tế bào
 •  D: Di truyền hoá sinh
Câu 7: Để phát hiện các dị tật và bệnh bẩm sinh liên quan đến các bệnh đột biến NST ở người, người ta sử dụng phương pháp nào dưới đây
 •  A: Nghiên cứu trẻ tế bào
 •  B: Nghiên cứu trẻ đồng sinh
 •  C: Nghiên cứu phả hệ
 •  D: Di truyền hoá sinh
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không chính xác
 •  A: Các trẻ đồng sinh khác trứng có chất liệu di truyền t ương tự như các anh chị em sinh ra trong những lần sinh khác nhau của cùng một bố mẹ
 •  B: Các trẻ đồng sinh khác trứng có chất liệu di truyền t ương tự như các anh chị em sinh ra trong những lần sinh khác nhau của cùng một bố mẹ
 •  C: Các trẻ đồng sinh khác trứng có chất liệu di truyền t ương tự như các anh chị em sinh ra trong những lần sinh khác nhau của cùng một bố mẹ
 •  D: Các trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác giới hoặc cùng giới
Câu 9: Nghiên cứu trẻ đồng sinh cho phép Phát hiện quy luật di truyền chi phối các tính trạng hoặc bệnh
 •  A: Phát hiện quy luật di truyền chi phối các tính trạng hoặc bệnh
 •  B: Xác định mức độ tác động của môi trường lên sự hình thành các tính trạng của cơ B) thể
 •  C: Phát hiện các trường hợp tính trạng hoặc bệnh lý do đột biến gen và NST
 •  D: B và C đúng
Câu 10: Hai trẻ sinh đôi cùng trứng là kết quả quá trình
 •  A: Thụ tinh giữa một tinh trùng và hai trứng sau đó hợp tử tách thành hai tế bào, mỗi tế bào phát triển thanh một cơ thể
 •  B: thể thụ tinh giữa hai t inh trùng và một trứng sau đó hợp tử tách thành hai tế bào, mỗi B) tế bào phát triển thành một cơ thể
 •  C: thụ tinh giữa một trứng và một tinh trùng nhưng sau đó hợp tử tách thành hai tế bào, mỗi tế bào phát triển thành một cơ thể
 •  D: thụ tiinh giữa hai trứng với hai tinh trùng trong cùng một lần mang thai, sau đó hợp tử phát triển thành một cơ thể

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 4

Bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm di truyền học ở người 4- Test di truyền học ở người 4 . Bài thi Trắc nghiệm di truyền học ở người 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm di truyền học ở người 4 online. Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 4- Test di truyen hoc o nguoi 4 . Bai thi Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 4 online.