Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật 1- Test vi sinh : di truyền sinh vật 1

Câu 1: Sự hình thành bào tử của vi khuẩn là:
 •  A: Hình thức đổi mới tế bào.
 •  B: Hình thức sống tiềm sinh
 •  C: A, B đều sai.
 •  D: A, B đều đúng.
Câu 2: Quá trình truyền yếu tố F từ vi khuẩn Hfr sang vi khuẩn F- cần
 •  A: 30–60 phút
 •  B: 60 – 80 phút
 •  C: 80 – 100 phút
 •  D: 100 – 120 phút
Câu 3: Trong hiện tượng tiếp hợp, vi khuẩn cái là vi khuẩn.
 •  A: Mang yếu tố giới tính F
 •  B: Không mang yếu tố giới tính F.
 •  C: Được tách ra từ NST của tế bào Hfr mang theo một đoạn DNA của NST
 •  D: Cả a và c.
Câu 4: Cho các sơ đồ sau, hiện tượng giới nạp là
 •  A: F+ x F - 2F-
 •  B: Hfr x F- Hfr và F-
 •  C: F’ x F- 2 F’
 •  D: tất cả đều sai
Câu 5: Đặc điểm sinh sản của virus
 •  A: Sinh sản trực phân.
 •  B: Sinh sản phân đoạn.
 •  C: Sinh sản theo kiểu tổng hợp các thành phần sau đó lắp ráp lại.
 •  D: Sinh sản gián đoạn.
Câu 6: Dựa vào nhu cầu về năng lượng,vi sinh vật chia thành những loại nào?
 •  A: VSV tự dưỡng,VSV hóa dưỡng
 •  B: VSV dị dưỡng,VSV tự dưỡng
 •  C: VSV quang dưỡng,VSV hóa dưỡng
 •  D: VSV tự dưỡng,VSV dị dưỡng
Câu 7: Những vi khuẩn thuộc giống nào sau đây chỉ sử dụng acid béo mạch dài làm nguồn cung cấp carbon và năng lượng chủ yếu:
 •  A: Leptospira
 •  B: Pseudomonas cepacia
 •  C: Bacteries omnivores
 •  D: Methylotrophe
Câu 8: Nếu cần một môi trường rắn để nuôi cấy VSV trên bề mặt, ngƣời ta làm đặc môi trường lỏng bằng cách thêm vào
 •  A: Pepton
 •  B: Cao thịt
 •  C: Glucose
 •  D: Agar
Câu 9: ……. là những thành phần hóa học thiết yếu của tế bào, hay tiền chất của chúng, mà tế bào không thể tổng hợp được,do đó phải được cung cấp từ môi trường ngoài, dấu “…” là?
 •  A: N,P,S
 •  B: Các chất khoáng
 •  C: C,H,O
 •  D: Yếu tố tăng trưởng
Câu 10: Trong cơ chế khuếch tán thụ động,các phân tử di chuyển từ môt vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp do?
 •  A: Áp suất hơi nước
 •  B: Dao động nhiệt
 •  C: Lực ly tâm
 •  D: Vận tốc phân tử

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật 1

Bài Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật 1- Test vi sinh : di truyền sinh vật 1 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : di truyền sinh vật 1 online. Trac nghiem vi sinh : di truyen sinh vat 1- Test vi sinh : di truyen sinh vat 1 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : di truyen sinh vat 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : di truyen sinh vat 1 online.