Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1- Test vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1

Câu 1: Axit axetic là sản phẩm của quá trình
 •  A: hô hấp hiếu khí hoàn toàn.
 •  B: hô hấp hiếu khí không hoàn toàn
 •  C: hô hấp kị khí.
 •  D: vi hiếu khí.
Câu 2: Một TB VSV trong điều kiện môi trường thích hợp sẽ hấp thu các chất dinh dưỡng và tiến hành trao đổi chất. Nếu quá trình đồng hóa lớn hơn quá trình dị hóa là TB đang trong quá trình
 •  A: Sinh sản.
 •  B: Sinh trưởng.
 •  C: Tăng trưởng.
 •  D: Phát triển.
Câu 3: Khi quá trình sinh trưởng cân bằng, các thành phần của TB cũng tăng lên theo tỉ lệ thích hợp đến một mức độ nhất định thì TB sẽ?
 •  A: Nhân lên.
 •  B: Nhân đôi.
 •  C: Phát triển.
 •  D: Cả 3 đều sai.
Câu 4: Khi theo dõi mức tăng trưởng của VSV, người ta khảo sát yếu tố?
 •  A: Số lượng.
 •  B: Sinh khối.
 •  C: Số lượng và Sinh khối.
 •  D: 1 đáp án khác.
Câu 5: Buồng đếm hồng cầu được sử dụng để đếm VSV thuộc nhóm
 •  A: Eukaryote.
 •  B: Prokaryote.
 •  C: Cả A và B.
 •  D: 1 nhóm khác.
Câu 6: Dựa vào nhu cầu về năng lượng,vi sinh vật chia thành những loại nào?
 •  A: VSV tự dưỡng,VSV hóa dưỡng
 •  B: VSV dị dưỡng,VSV tự dưỡng
 •  C: VSV quang dưỡng,VSV hóa dưỡng
 •  D: VSV tự dưỡng,VSV dị dưỡng
Câu 7: Những vi khuẩn thuộc giống nào sau đây chỉ sử dụng acid béo mạch dài làm nguồn cung cấp carbon và năng lượng chủ yếu:
 •  A: Leptospira
 •  B: Pseudomonas cepacia -
 •  C: Bacteries omnivores
 •  D: Methylotrophe
Câu 8: Nếu cần một môi trường rắn để nuôi cấy VSV trên bề mặt, ngƣời ta làm đặc môi trường lỏng bằng cách thêm vào
 •  A: Pepton
 •  B: Cao thịt
 •  C: Glucose
 •  D: Agar
Câu 9: ……. là những thành phần hóa học thiết yếu của tế bào, hay tiền chất của chúng, mà tế bào không thể tổng hợp được,do đó phải được cung cấp từ môi trường ngoài, dấu “…” là?
 •  A: N,P,S
 •  B: Các chất khoáng
 •  C: C,H,O
 •  D: Yếu tố tăng trưởng
Câu 10: Trong cơ chế khuếch tán thụ động,các phân tử di chuyển từ môt vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp do? ✖
 •  A: Áp suất hơi nước
 •  B: Dao động nhiệt
 •  C: Lực ly tâm
 •  D: Vận tốc phân tử

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1

Bài Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1- Test vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh: Sinh trưởng của sinh vât 1 online. Trac nghiem vi sinh: Sinh truong cua sinh vat 1- Test vi sinh: Sinh truong cua sinh vat 1 . Bai thi Trac nghiem vi sinh: Sinh truong cua sinh vat 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh: Sinh truong cua sinh vat 1 online.