Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 3- Test vi sinh : Nấm men 3

Câu 1: Thành tế bào nấm men chiếm khoảng
 •  A: 25-30% tế bào
 •  B: 30-35% tế bào
 •  C: 35-40% tế bào
 •  D: 45-50% tế bào
Câu 2: Lớp đảm bảo tính cứng trong thành nấm men là:
 •  A: Lipoprotein
 •  B: Glucan
 •  C: Manan protein
 •  D: b và c
Câu 3: Chất nào thƣờng nằm ở phần nảy chồi, không bị enzyme phân hủy, có tác dụng bảo vệ chồi non:
 •  A: Protein
 •  B: Lipid
 •  C: Kitin
 •  D: Cả ba đều sai
Câu 4: Cấu tạo ty thể gồm mấy lớp:
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 5: Sinh sản bằng cách phân đôi tế bào thƣờng gặp ở giống nấm men:
 •  A: Candida, Torulopsis
 •  B: Schizosacharomyces, Endomyces
 •  C: Debaryomyces, zygosaccharomyces
 •  D: Brullera, Spocliobolus
Câu 6: Khuẩn ty giả ở nấm men Candida, Endomycopsis:
 •  A: Gồm các tế bào hình dài, nối tiếp nhau dạng sợi
 •  B: Kết quả từ sự nảy mầm liên tục của tế bào mẹ
 •  C: Hình thành trong điều kiện không được cung cấp đầy đủ oxy
 •  D: Cả ba câu trên đều đúng
Câu 7: Kỹ thuật PCR đƣợc phát minh do
 •  A: Fleming
 •  B: Kary Mullis
 •  C: Luis Pauster
 •  D: Anne Taylor
Câu 8: Thành phần dùng trong kỹ thuật:
 •  A: DNA mẫu chứa mảnh DNA cần khuếch đại
 •  B: Cặp mồi và DNA-polymerase
 •  C: Nucleotides và dung dịch đệm
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 9: Kỹ thuật PCR đƣợc ứng dụng để:
 •  A: Tách dòng gen, gây đột biến điểm
 •  B: Xác định vân tay di truyền -
 •  C: Xác định huyết thống, phân tích mẫu ADN cổ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Kỹ thuật PCR dùng để;
 •  A: Cắt đoạn DNA mẫu
 •  B: Khuếch đại đoạn DNA mẫu
 •  C: Gây đột biến
 •  D: Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 3

Bài Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 3- Test vi sinh : Nấm men 3 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : Nấm men 3 online. Trac nghiem vi sinh : Nam men 3- Test vi sinh : Nam men 3 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : Nam men 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : Nam men 3 online.