Trắc nghiệm di truyền học ở người 3- Test di truyền học ở người 3

Câu 1: Việc nghiên cứu phả hệ được thực hiện nhằm mục đích :
 •  A: Phân tích được tính trạng hay bệnh có di truyền không và nếu có thì quy luật di truyền của nó như thế nào
 •  B: Theo dõi sự di truyền của một tính trạng nào dưới đây ở người là tính trạng trội
 •  C: Xác đình tính trạng hay bềnh di truyền liên kết với nhiễm sắc thể thể giới t ình hay không
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 2: Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng nào đươi đây ở người là tính trạng trội:
 •  A: Da trắng
 •  B: Tóc thẳng
 •  C: Môi mỏng
 •  D: Lông mi dài
Câu 3: Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng nào đươi đây ở nguời là tính trạng lặn
 •  A: Da đen
 •  B: Tóc thẳng
 •  C: Môi dày
 •  D: Lông mi dày
Câu 4: Qua nghiên cứu phả hệ bênh nào dưới đây ở người là di truyền theo kiểu đột biến gen trội
 •  A: Bạch tạng
 •  B: Điếc di truyền
 •  C: Tật 6 ngón tay
 •  D: Câm, điếc bẩm sinh
Câu 5: Qua nghiên cứu phả hệ bệnh nào dưới đây ở người là di truyền theo kiểu đột biến gen
 •  A: Tật xương chi ngắn
 •  B: Ngón tay ngắn
 •  C: Tật 6 ngón tay
 •  D: Câm, điếc bẩm sinh
Câu 6: Quan sát phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh qua ba thế hệ:
 •  A: Đột biến gen lặn trên NST thường
 •  B: Đột biến gen lặn trên NST thưòng
 •  C: Đột biến gen lặn trên NST giới tính X
 •  D: Đột biến gen trội trên NST giới tính X
Câu 7: Quan sát phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh qua năm thế hệ: Đột biến gen lặn trên NST giới tính x
 •  A: Đột biến gen trội trên NST giới tính X
 •  B: Đột biến gen trội trên NST giới tính
 •  C: Đột biến gen lặn trên NST thường
 •  D: Đột biến gen trội trên NST thường
Câu 8: Bệnh bạch tạng ở người gây ra do :
 •  A: Không có khả năng tổng hợp enzym tirôzinaza
 •  B: Thiếu sắc tố mêlanin
 •  C: Tirôzin không thể biến thành sắc tố mêlanin
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về di truyền trong y học là không chính xác:
 •  A: Nhiều tật bệnh di truyền và các dị tật bẩm sinh liên quan đến đột biến NST hoặc đột biến gen bằng các phương pháp và kĩ thuật hiện đại đã có thể chuẩn đoán sớm và chính xác
 •  B: Các bệnh di truyền thậm chi ngay từ giai đoạn bào thai
 •  C: Một số bệnh di truyền hiện đã có phương pháp điều trị cụ thể
 •  D: Có thể dự đoán khả năng xuất hiện các tật bệnh di truyền trong những gia đình mang đột biến
Câu 10: Đối với y học di truyền học có vai trò
 •  A: Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán và dự phòng và điều trị một phần cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người
 •  B: Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán và dự phòng và điều trị một phần cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người
 •  C: Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và chuẩn đoán cho một số bệnh di truyền và một C) số bệnh tật bẩm sinh trên người
 •  D: Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế của một số bếnh di truyền trong những gia đình mang đột biến

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 3

Bài Trắc nghiệm di truyền học ở người 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm di truyền học ở người 3- Test di truyền học ở người 3 . Bài thi Trắc nghiệm di truyền học ở người 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm di truyền học ở người 3 online. Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 3- Test di truyen hoc o nguoi 3 . Bai thi Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem di truyen hoc o nguoi 3 online.