Trắc nghiệm tìm hiểu về bệnh viêm da 5- Test tìm hiểu về bệnh viêm da 5

Câu 1: Dấu hiệu nào sau đây gặp trong bệnh Duhring - Brocq:
 •  A: Toàn trạng suy sụp nhanh.
 •  B: Không có tiền triệu.
 •  C: Bọng nước căng, có quầng viêm đỏ xung quanh
 •  D: Bệnh phát đột ngột
Câu 2: Loại bệnh da có bọng nước nào sau đây thường có tổn thương ở niêm mạc miệng:
 •  A: Pemphigut.
 •  B: Hồng ban đa dạng bọng nước.
 •  C: Viêm da dạng écpét.
 •  D: Chốc.
Câu 3: Miễn dịch huỳnh quang đặc trưng (IgG và C3) trong bệnh
 •  A: Duhring - brocq
 •  B: Hồng ban đa dạng bọng nước.
 •  C: Chốc.
 •  D: Pemphigut.
Câu 4: Trong bệnh pemphigut, Prednisolon được dùng duy trì liên tục với liều:
 •  A: 5mg/ngày.
 •  B: 10mg/ngày.
 •  C: 15mg/ngày.
 •  D: 20mg/ngày.
Câu 5: Bệnh da bọng nước nào sau đây có test IK dương tính.
 •  A: Pemphigut.
 •  B: Duhring - Brocq.
 •  C: Hồng ban đa dạng bọng nước.
 •  D: Viêm da dạng écpét.
Câu 6: Liều Prednisolon tối đa trong điều trị tấn công của pemphigut:
 •  A: 1mg/kg/ngày.
 •  B: 2mg/kg/ngày
 •  C: 3mg/kg/ngày
 •  D: 4mg/kg/ngày
Câu 7: Trong bệnh pemphigut người ta có thể dùng thuốc nào sau đây để điều trị tại chỗ:
 •  A: Milian.
 •  B: Nystatin.
 •  C: Amphoterian B
 •  D: Daktarin.
Câu 8: Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp có kháng thể kháng chất gian bào đặc trưng cho:
 •  A: Duhring - Brocq
 •  B: Pemphigut thường
 •  C: Ly thượng bì bọng nước.
 •  D: Hồng ban đa dạng bọng nước.
Câu 9: Pemphigut gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất là:
 •  A: 20 - 25 tuổi
 •  B: 25 - 30 tuổi
 •  C: 30 - 35 tuổi
 •  D: 35 - 54 tuổi
Câu 10: Pemphigut trong trường hợp nặng dùng thuốc giảm ứng miễn dịch Azathioprine với liều:
 •  A: 0,5 - 1,5 mg/kg/ngày
 •  B: 1,5 - 5,5 mg/kg/ngày
 •  C: 2,5 - 3,5 mg/kg/ngày
 •  D: 3,5 - 4,5 mg/kg/ngày

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tìm hiểu về bệnh viêm da 5

Bài Trắc nghiệm tìm hiểu về bệnh viêm da 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tìm hiểu về bệnh viêm da 5- Test tìm hiểu về bệnh viêm da 5 . Bài thi Trắc nghiệm tìm hiểu về bệnh viêm da 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tìm hiểu về bệnh viêm da 5 online. Trac nghiem tim hieu ve benh viem da 5- Test tim hieu ve benh viem da 5 . Bai thi Trac nghiem tim hieu ve benh viem da 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tim hieu ve benh viem da 5 online.