Trắc nghiệm vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1- Test vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1

Câu 1: Corynebacterium glutamicum là vi khuẩn:
 •  A: G+, không bào tử, không di động
 •  B: G+, không bào tử, di động
 •  C: G+, có bào tử, di động
 •  D: G-, không bào tử, không di động
Câu 2: Cấu trúc nhiễm sắc thể của vk là:
 •  A: Một NST duy nhất, không có màng nhân bao bọc
 •  B: Một phân tử ADN xoắn kép.
 •  C: Một phân tử ADN vòng cuộn thành nhiều búi.
 •  D: Cả a,b,c đều đúng
Câu 3: Chủng VK không có khả năng cố định đạm là:
 •  A: Azotobacter
 •  B: Rhizobium
 •  C: Anabaena
 •  D: Escherichia coli
Câu 4: Capsule ở vi khuẩn có vai trò
 •  A: Dự trữ chất dinh dưỡng
 •  B: Bảo vệ VK tránh hiện tượng thực bào
 •  C: Có tính kháng nguyên
 •  D: Tất cả đúng
Câu 5: Tế bào vi khuẩn hoàn toàn không có cấu tử nào sau đây
 •  A: Bộ golgi, ti thể, hệ thống võng nội tiết.
 •  B: Ty thể, không bào, trung thể
 •  C: Hệ thống võng nội chất, ty thể, ribosome.
 •  D: Ty thể, giáp mạc,thể hạt dự trữ
Câu 6: Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là
 •  A: Giúp tế bào vk tránh hiện tượng thực bào
 •  B: Giúp hấp thụ và thải các chất một cách chọn lọc
 •  C: Nhiệm vụ trong hình thành vách ngăn khi tế bào phân chia
 •  D: Nhiệm vụ bảo vệ và nâng đỡ tế bào
Câu 7: Vi khuẩn nào sau đây có bào tử
 •  A: Rhizobium
 •  B: Escherichia coli
 •  C: Bacillus
 •  D: Cả a, b,c đều đúng.
Câu 8: VK Pseudomonas là
 •  A: Cầu khuẩn
 •  B: Trực khuẩn
 •  C: Xoắn khuẩn
 •  D: Phẩy khuẩn.
Câu 9: Chọn câu sai
 •  A: Plasmid có thể di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác qua hiện tượng giao phối
 •  B: Plasmid là một hay nhiều AND vòng xoắn kép nhỏ hơn nhiều so với NST
 •  C: Plasmid tự nhân đôi độc lập và di truyền cho thế hệ sau
 •  D: Plasmid rất cần thiết cho sự sống còn của VK
Câu 10: Mesosome chỉ xuất hiện khi tế bào phân chia
 •  A: Đúng
 •  B: Sai

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1

Bài Trắc nghiệm vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1- Test vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh: Vi khuẩn xạ khuẩn xoắn khuẩn 1 online. Trac nghiem vi sinh: Vi khuan xa khuan xoan khuan 1- Test vi sinh: Vi khuan xa khuan xoan khuan 1 . Bai thi Trac nghiem vi sinh: Vi khuan xa khuan xoan khuan 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh: Vi khuan xa khuan xoan khuan 1 online.