té Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2- té Test phân tích và đầu tư chứng khoán 2

Câu 1: Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2
 •  A: Mức bù rủi ro công ty X > của công ty Y
 •  B: Mức bù rủi ro của công ty X < của công ty Y
 •  C: Không xác định
Câu 2: Khi phân tích cổ phiếu 1 công ty, nhà phân tích kỹ thuật ít đề cập đến
 •  A: Khối lượng giao dịch của công ty
 •  B: Tỷ lệ vốn/Nợ
 •  C: Tiền lời bán khống (học thuyết bán khống)
Câu 3: Mô hình đầu và 2 vai đảo ngược là dấu hiệu
 •  A: Giá tăng
 •  B: Giá giảm
 •  C: Giá không tăng, không giảm
Câu 4: Hình thái dạng trung bình của lý thuyết thị trường hiệu quả cho ta biết giá cả của cổ phiếu
 •  A: Phản ánh tất cả thông tin về giá chứng khoán trong quá khứ
 •  B: .Phản ánh tin tức có thể biết trên thị trường đã được công bố ra công chúng.
 •  C: Phản ánh thông tin chung và riêng
Câu 5: gười X có mức ngại rủi ro là A = 3 và Y có mức ngại rủi ro A = 5 vậy:
 •  A: X có mức bù rủi ro cao hơn Y
 •  B: Y có mức bù rủi ro cao hơn X
 •  C: Không thể so sánh được.
Câu 6: Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả trước là 10%/năm, ls này tương đương với lói suất trả sau là:
 •  A: 11%
 •  B: 11,1%
 •  C: 21%
Câu 7: Một điểm A của 1 chứng khoán nằm phía trên đường thị trường chứng khoán SML thì điểm này biểu thị
 •  A: Thị trường đánh giá cao A
 •  B: Thị trường đánh giá thấp A
 •  C: Không thể dùng để biết thị trường đánh giá như thế nào về A từ thông tin trên
Câu 8: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người đầu tư đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi suất đầu tư:
 •  A: Mua trái phiếu dài hạn, bán TP ngắn hạn
 •  B: Mua TP ngắn bạn, bán TP dài hạn - Given
 •  C: Không mua bán gì cả vì thị trường đang phập phù, không ổn định.
Câu 9: Bạn đang sở hữu 1 lượng Trái phiếu chuyển đổi của VCB. TP này đang được giao dịch ở giá 200.000đ cho 1 Trái phiếu mệnh giá 100.000đ. Nguời sở hữu Trái phiếu này được dùng mệnh giá để mua CO VCB khi cổ phần hoá với giá đấu thầu bình quân. Giả sử khi đấu giá để CP hoá, VCB có giá đấu thầu bình quân là 200.000 đ/1 CP. Theo bạn:
 •  A: Giữ TP sẽ lợi hơn
 •  B: Bán TP sẽ lợi hơn
 •  C: Không thể xác định phương án nào lợi hơn
Câu 10: Quan sát đồ thị nâng cao về giao dịch một loại cổ phiếu chúng ta thấy những chỉ tiêu sau:
 •  A: Mua chứng khoán
 •  B: Bán chứng khoán
 •  C: Không có phương án nào đúng

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài té Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2

Bài té Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
té Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2- té Test phân tích và đầu tư chứng khoán 2 . Bài thi té Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2 miễn phí. Làm bài test té Trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán 2 online. te Trac nghiem phan tich va dau tu chung khoan 2- te Test phan tich va dau tu chung khoan 2 . Bai thi te Trac nghiem phan tich va dau tu chung khoan 2 mien phi. Lam bai test te Trac nghiem phan tich va dau tu chung khoan 2 online.