Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 1- Test môi giới chứng khoán 1

Câu 1: Yếu tố/điều kiện cần có để một tài khoản có thể bị “xoay vòng” :
 •  A: Động cơ kiếm lời thúc đẩy người môi giới thực hiện xoay vòng.
 •  B: Việc giao dịch quá mức
 •  C: Có việc kiểm soát tài khoản
 •  D: Cả ba yếu tố/điều kiện trên
Câu 2: . Việc giao dịch quá mức có thể được xác định thông qua động cơ của hành động xoay ṿ ò ng là kiếm lời. Do vậy, để xác định một giao dịch là quá mức, có thể: I - So sánh các khoản hoa hồng của môi giới với số vốn ban đầu của khách hàng danh cho giao dịch chứng khoán để tính chỉ số chi phí vốn II - So sánh các khoản hoa hồng của môi giới với số vốn bì nh quân của khách hàng để tính chỉ số chi phí vốn.
 •  A: Hoặc I hoặc II
 •  B: Cả I và II
Câu 3: Trước khi mở tài khoản giao dịch bảo chứng, khách hàng cần hiểu rằng: I - Khách hàng có thể mất nhiều tiền hơn khi thực hiện trên tài khoản bảo chứng so với đầu tư trên tài khoản tiền II - Khách hàng phải đặt cọc thêm tiền hoặc chứng khoán ngay khi môi giới “gọi k ý quỹ” đ ể bù lỗ III - Khách hàng không phải đặt thêm tiền hoặc chứng khoán khi có “gọi ký quỹ” IV - Khách hàng bị ép bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu giảm V - Công ty môi giới được quyền bán một phần hoặc tất cả cổ phiếu mà khách
 •  A: I, II, III
 •  B: I, II, IV, V
 •  C: I, III, IV, V
 •  D: II, III, IV, V
Câu 4: Điều kiện nào để khách hàng được phép đưa ra những lệnh bảo chứng đầu tiên:
 •  A: Được môi giới chấp thuận và hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán bằng tiền
 •  B: Gửi các giấy tờ bảo chứng xác nhận công ty môi giới được quyền sử dụng 50% số tiền có trên tài khoản của khách hàng để thực hiện giao dịch theo nguyên tắc vay tiền công ty môi giới để mua ch
 •  C: Cả a và b
Câu 5: Lệnh bán “khống” chứng khoán là lệnh:
 •  A: Bán số chứng khoán đi vay (hay bán số chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán đó).
 •  B: Bán chứng khoán khi đã sở hữu chứng khoán đó
 •  C: Cả 2 loại trên
Câu 6: “Bán khống” chứng khoán là:
 •  A: Bán số chứng khoán mà người bán không sở hữu chứng khoán đó
 •  B: Bán số chứng khoán mà người bán có trên tài khoản của mình
Câu 7: Khách hàng mua 1000 cổ phiếu thưởng của công ty XYZ và cổ phiếu này được đăng k ý đứng tên công ty môi giới. Công ty XYZ công bố trả cổ tức 25.000đ/1CP. Đến ngày trả cổ tức, công ty XYZ phải chuyển bao nhiêu tiền cho công ty môi giới để trả cho khách hàng? Chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
 •  A: 50 triệu đ
 •  B: 25 triệu đ
 •  C: 15 triệu đ
 •  D: 10 triệu đ
Câu 8: Giả sử : (1) Môi giới được hưởng hoa hồng trên một tài khoản mới mở là 3.000.000 đồng; (2) cần có 10 cuộc gọi để có 1 khách hàng tiềm năng; (3) và gọi 10 khách hàng tiềm năng th ì mới có 1 khách hàng thực sự làm thủ tục mở tài khoản. Hỏi giá trị mỗi cuộc gọi là bao nhiêu? Hãy lựa chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
 •  A: 20.000 đồng
 •  B: 25.000 đồng
 •  C: 30.000 đồng
 •  D: 35.000 đồng
Câu 9: Công ty môi giới trả lương cho người môi giới cố định 1 năm là 60,49 triệu đồng. Biết ngày làm việc trong 1 năm là 263 ngày. Trong một ngày môi giới dự kiến gọi 100 cú điện thoại (không tính cước cuộc gọi). Hãy xác định giá trị của 1 cuộc gọi tìm khách hàng.
 •  A: 1.800 đồng
 •  B: 2.000 đồng
 •  C: 2.300 đồng
 •  D: 2.500 đồng
Câu 10: Trên tài khoản bảo chứng, giá trị chứng khoán thực có (vốn thực có) trên tài khoản là:
 •  A: Giá trị chứng khoán theo giá thị trường hiện hành
 •  B: Bằng khoản công ty môi giới cho khách hàng vay
 •  C: Chênh lệch giữa giá trị thị trường hiện hành của chứng khoán có trên tài khoản và dư nợ trên tài khoản của khách hàng

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 1

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 1- Test môi giới chứng khoán 1 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 1 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 1- Test moi gioi chung khoan 1 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 1 online.