Trắc nghiệm về luật chứng khoán 6- Test về luật chứng khoán 6

Câu 1: Người hành nghề kinh doanh ck được:
 •  A: Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi
 •  B: Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc
 •  C: Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành
 •  D: Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết
Câu 2: Đối tượng nào dưới đây đều được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động lưu ký CK, ngoại trừ:
 •  A: Các Cty CK đã được cấp giấy phép kinh doanh CK
 •  B: Các NHTM (ngân hàng thương mại) hoạt động tại VN
 •  C: Tất cả các tổ chức tín dụng thành lập theo luật các tổ chức tín dụng d
 •  D: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại VN
Câu 3: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính nằm trên:
 •  A: 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
 •  B: 4 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
 •  C: 5 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
 •  D: 6 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
Câu 4: Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên TTCK, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Thời gian hoạt động có lãi
 •  C: Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiếm soát
 •  D: Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành
Câu 5: Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là:
 •  A: 1 năm
 •  B: 2 năm
 •  C: 3 năm
 •  D: 4 năm
Câu 6: Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi:
 •  A: Lũng đoạn thị trường
 •  B: Giao dịch nội gián
 •  C: Bán khống
Câu 7: Cty CK không phải bảo đảm nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau:
 •  A: Giám sát việc tuân thủ pháp luật khi đầu tư CK của khách hàng
 •  B: Bảo mật thông tin cho khách hàng
 •  C: Quản lý tài sản của khách hàng tách biệt với tài sảm của Cty
 •  D: Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng
Câu 8: Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại Ngân hàng chỉ định thanh toán:1. Các Cty CK thành viên2. Các NHTM được cấp phép làm thành viên lưu ký3. TTGDCK4. Các nhà đầu tư có tổ chứcPhương án
 •  A: 1 và 2
 •  B: 1
 •  C: 1, 2 và 3
 •  D: 1 và 4
Câu 9: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian:
 •  A: 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  B: 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  C: 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  D: 44 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
Câu 10: Người hành nghề kinh doanh ck được:
 •  A: Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi
 •  B: Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc
 •  C: Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành
 •  D: Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 6

Bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về luật chứng khoán 6- Test về luật chứng khoán 6 . Bài thi Trắc nghiệm về luật chứng khoán 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về luật chứng khoán 6 online. Trac nghiem ve luat chung khoan 6- Test ve luat chung khoan 6 . Bai thi Trac nghiem ve luat chung khoan 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve luat chung khoan 6 online.