Trắc ngiệm về thị trường chứng khoán 1- Trac ngiem ve thi truong chung khoan 1

Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng
 •  A: Lãi suất cố định
 •  B: Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
 •  C: Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
 •  D: Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
 •  A: 60 USD
 •  B: 600 USD
 •  C: 570 USD
 •  D: 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ
 •  A: Được chia cổ tức
 •  B: Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
 •  C: Người sở hữu có quyền biểu quyết
 •  D: Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
 •  A: Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
 •  B: Làm tăng lượng tiền trong lưu thông
 •  C: Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông
 •  D: Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
Câu 5: Thị trường thứ cấp
 •  A: Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu
 •  B: Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
 •  C: Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
 •  D: Là thị trường chứng khoán kém phát triển
Câu 6: Lệnh dừng để mua được đưa ra:
 •  A: Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
 •  B: Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
 •  C: Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
 •  D: Ngay tại giá thị trường hiện hành
Câu 7: Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:
 •  A: 101.500 đồng
 •  B: 100.000 đồng
 •  C: 106.050 đồng
 •  D: 95.000 đồng
Câu 8: Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:
 •  A: Tăng lên
 •  B: Giảm đi
 •  C: Không thay đổi
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 9: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?
 •  A: Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y
 •  B: Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
 •  C: Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
 •  D: Còn tùy trường hợp cụ thể.
Câu 10: Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì
 •  A: Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì
 •  B: Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 •  C: Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 •  D: Không có cơ sở để so sánh

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc ngiệm về thị trường chứng khoán 1

Bài Trắc ngiệm về thị trường chứng khoán 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc ngiệm về thị trường chứng khoán 1- Trac ngiem ve thi truong chung khoan 1 . Bài thi Trắc ngiệm về thị trường chứng khoán 1 miễn phí. Làm bài test Trắc ngiệm về thị trường chứng khoán 1 online. Trac ngiem ve thi truong chung khoan 1- Trac ngiem ve thi truong chung khoan 1 . Bai thi Trac ngiem ve thi truong chung khoan 1 mien phi. Lam bai test Trac ngiem ve thi truong chung khoan 1 online.