Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 8- Test về thị trường chứng khoán 8

Câu 1: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở Việt Nam có quyền:nI. Nhận cổ tức với mức ưu đãi. nII.Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. nIII. Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty. nIV. Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ.
 •  A: I và II
 •  B: I và III
 •  C: Chỉ IV
 •  D: I, III và IV
Câu 2: Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?
 •  A: 1%
 •  B: 1.3%
 •  C: 1.5%
 •  D: 1.1%
Câu 3: Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:
 •  A: Người sở hữu chứng khoán
 •  B: Tổ chức phát hành
 •  C: Tổ chức bảo lãnh phát hành
 •  D: Thành viên lưu ký
Câu 4: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng
 •  A: 100 đ
 •  B: 200 đ
 •  C: 300 đ
 •  D: 500 đ
Câu 5: Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm
 •  A: Thị trường nợ và thị trường trái phiếu
 •  B: Thị trường tập trung và thị trường OTC
 •  C: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 6: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng
 •  A: Lãi suất cố định
 •  B: Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
 •  C: Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
 •  D: Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
Câu 7: Phiên đóng cửa tuần n của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN.Index là 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiến đóng của tuần n-1, tức là mức tăng tương đương với:
 •  A: 1,12%
 •  B: 1,11%
 •  C: 1%
 •  D: 1,2%
Câu 8: Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 2,2%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
 •  A: 9998, 10998, 10608
 •  B: 9900, 10000, 10100, 10300, 10300
 •  C: 1000, 10100, 10200, 10300, 10400
 •  D: Không phương án nào đúng.
Câu 9: Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?a. 7.000.000 cổ phiếu b. 6.000.000 cổ phiếu c. 5.000.000 cổ phiếu d. 4.000.000 cổ phiếu e. 3.000.000 cổ phiếu f. Tiêu chuẩn giao dịch;
 •  A: a, b và c
 •  B: a, b, c và d
 •  C: b, c và d
 •  D: Chỉ c
Câu 10: Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:nI. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán. nII. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán. nIII. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm. nIV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại Công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua
 •  A: .I, II, III, IV, V
 •  B: I, III, V, II, IV
 •  C: II, I, V, IV, III
 •  D: II, III, I, V, IV

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 8

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 8- Test về thị trường chứng khoán 8 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 8 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 8- Test ve thi truong chung khoan 8 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 8 online.