Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 12- Test về thị trường chứng khoán 12

Câu 1: Bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu mà tổ chức phát hành
 •  A: Cung cấp cho các nhà đầu tư
 •  B: Cung cấp cho nhân viên của tổ chức phát hành
 •  C: Nộp cho UBCKNN trong hồ sơ xin phép phát hành CK
 •  D: 1. Dùng để thăm dò thị trường trong thời gian chờ UBCKNN xem xét hồ sơ xin phép phát hành.
Câu 2: Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là
 •  A: Doanh nghiệp tư nhân
 •  B: Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước
 •  C: Công ty trách nhiệm hữu hạn
 •  D: Công ty cổ phần
Câu 3: Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là:
 •  A: Công ty trách nhiệm hữu hạn
 •  B: Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
 •  C: Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
 •  D: Công ty cổ phần
Câu 4: Quỹ đầu tư theo nghị định 144 làI. Hình thành từ vốn góp của người đầu tưII. Được công ty quản lý quỹ quản lý III. Dành tối thiểu 60% giá trị tài sản để đầu tư vào chứng khoánIV. Chỉ được đầu tư vào chứng khoán.
 •  A: I, II & IV
 •  B: I, II & III
 •  C: II, III & IV
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 5: Trên TTCK, hành vi có tiêu cực là:
 •  A: Giao dịch của nhà đầu tư lớn
 •  B: Mua bán cổ phiếu của cổ đông và lãnh đạo các công ty niêm yết
 •  C: Mua bán nội gián
 •  D: Mua bán lại chính cổ phiếu của công ty niêm yết.
Câu 6: Trong khi thực hiện tự doanh, công ty CK phải tuân thủ các nguyên tắc sau: I. Tách bạch tài khoản giữa công ty và khách hàng II. Bình ổn thị trường III. Tuân thủ về giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư
 •  A: I & II
 •  B: II & III
 •  C: I, II, II
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 7: Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ CK I. Quản lý các CK lưu ký của khách hàng II. Ghi nhận quyền sở hữu III. Cungcấp các thông tin về CK bị giả mạo, mất cắp IV. Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu CK
 •  A: I, II
 •  B: I, II, III
 •  C: II, III, IV
 •  D: Tất cả
Câu 8: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, NPH phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu như thế nào?
 •  A: Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y
 •  B: Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
 •  C: Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
 •  D: Còn tùy trường hợp cụ thể
Câu 9: Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chứng khoán sẽ làm cho:
 •  A: Tăng chi phí giao dịch
 •  B: Tăng chi phí nghiên cứu
 •  C: Gây khó khăn cho công ty trong công việc
 •  D: Khách hàng yên tâm và tin tưởng vào công ty
Câu 10: Theo quy định tại thông tư 01/UBCK, bảo lãnh phát hành ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức:
 •  A: Cố gắng cao nhất
 •  B: Tối thiểu - tối đa
 •  C: Cam kết chắc chắn
 •  D: Tất cả hoặc không

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 12

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 12 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 12- Test về thị trường chứng khoán 12 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 12 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 12 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 12- Test ve thi truong chung khoan 12 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 12 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 12 online.