Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 4- Test môi giới chứng khoán 4

Câu 1: Giá trị thị trường hiện hành của số cổ phiếu có trên tài khoản giao dịch bảo chứng là:
 •  A: Tổng giá trị cổ phiếu mà khách hàng đă mua vào lần giao dịch đầu tiên.
 •  B: Tổng giá trị cổ phiếu mà khách hàng đă mua vào lần giao dịch gần nhất.
 •  C: Tổng giá trị cổ phiếu tính theo giá gốc.
Câu 2: Khi thực hiện giao dịch trên tài khoản bảo chứng, yêu cầu về mức “k ý quỹ ban đầu” do cơ quan quản l ý qui định là:
 •  A: Số tiền khách hàng phải nộp vào tài khoản khi khách hàng định mua chứng khoán trên tài khoản giao dịch bảo chứng
 •  B: Số tiền phải nộp vào khi khách hàng định mua chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán bằng tiền
 •  C: Cả hai loại trên
Câu 3: Dư nợ hình thành trên tài khoản giao dịch bảo chứng là:
 •  A: Khoản tiền người môi giới cho khách hàng vay
 •  B: Khoản tiền khách hàng cho người môi giới vay
 •  C: Chênh lệch giữa khoản tiền môi giới cho khách hàng vay với vốn có của khách hàng
Câu 4: Vốn chủ sở hữu (hay giá trị tài sản thực có) của khách hàng trong giao dịch bảo chứng được coi là:
 •  A: Giá trị thị trường hiện hành của số cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng của khách hàng
 •  B: Khoản chênh lệch giữa giá trị thị trường hiện hành của số cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng và dư Nợ trên tài khoản bảo chứng của khách hàng.
Câu 5: Một tài khoản được xác định là “bị xoay vò ng”, trước hết phải có những yếu tố sau: I - Tài khoản đó phải chịu sự kiểm soát của Môi giới - người được hưởng lợi từ hành vi xoay ṿ ò ng chứng khoán II - Môi giới được ủy quyền quản lý tài khoản III - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với tần số quá lớn IV - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với khối lượng quá lớn
 •  A: I và III
 •  B: I và IV
 •  C: I, II và III (hoặc IV)
 •  D: II và IV
Câu 6: Để thúc đẩy nhanh việc ra quyết định mua của khách hàng, là những người có động lực chính là nhu cầu về hội nhập, có mục tiêu gắn bó với những người khác, có nhu cầu được người khác chấp nhận, người môi giới phải ứng xử theo cách sau:
 •  A: Thúc đẩy họ ra quyết định sớm nếu không sẽ lỡ cơ hội kiếm lời mà không cung cấp thông tin
 •  B: Trao quyền cho họ, thừa nhận trí tuệ, địa vị, thành quả của họ
 •  C: Nhấn mạnh tính đại chúng của chứng khoán hay dịch vụ mà khách hàng lựa chọn và nói về việc bạn bè của họ sẽ ngưỡng mộ quyết định lựa chọn của họ
Câu 7: Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty MNF với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). Giả sử khách hàng muốn vay thêm tiền của môi giới để mua chứng khoán. Hỏi khách hàng được vay thêm bao nhiêu tiền để mua chứng khoán trên tài khoản bảo chứng (tính giá trị chứng khoán vượt tỷ lệ ký quỹ). Chọn một trong các phương án sau:
 •  A: 40 triệu đồng
 •  B: 20 triệu đồng
 •  C: 10 triệu đồng
Câu 8: Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty MNF với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). Lượng chứng khoán tối đa mà khách hàng có thể mua trên tài khoản là bao nhiêu? Biết: Sức mua = (Giá trị chứng khoán vượt tỷ lệ ký quỹ) : (Tỷ lệ ký quỹ)
 •  A: 13.333.333,33 đồng
 •  B: 20.000.000 đồng
 •  C: 33.333.333,33 đồng
Câu 9: Trong buổi thuyết trình giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm, người môi giới cần theo dõi để nhận diện các “tín hiệu mua” (dấu hiệu khách hàng thể hiện muốn mua hàng hóa đó) sau:
 •  A: Chỉ khi khách hàng đặt câu hỏi về quyền sở hữu
 •  B: Chỉ khi khách hàng ngắt lời môi giới để hỏi về quyền lợi khi môi giới đang thuyết trình
 •  C: Những trao đổi tích cực từ phía khách hàng mà môi giới có thể làm cơ sở để thuyết phục khách hàng ra quyết định mua
 •  D: Một trong những dấu hiệu của cả 3 phương án trên
Câu 10: Tư vấn đầu tư chứng khoán là hoạt động:
 •  A: Cung cấp lời khuyên cho khách hàng về giá trị chứng khoán
 •  B: Cung cấp ấn phẩm nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu phân tích về giá trị chứng khoán cho khách hàng
 •  C: Cung cấp lời khuyên cho khách hàng về giá trị chứng khoán hoặc cung cấp các bản nghiên cứu đánh giá dựa trên việc phân tích về giá trị của chứng khoán để hưởng phí.

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 4

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 4- Test môi giới chứng khoán 4 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 4 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 4- Test moi gioi chung khoan 4 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 4 online.