Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 3- Test môi giới chứng khoán 3

Câu 1: Lệnh giới hạn là lệnh được hiểu và có đặc điểm như sau:
 •  A: Ấn định mức giá giới hạn mà khách hàng sẵn sàng bán hoặc mua
 •  B: Với lệnh giao dịch theo giá giới hạn khách hàng muốn mua chứng khoán phải thanh toán tiền tối đa bằng giá giới hạn ghi trên lệnh giao dịch và khách hàng bán chứng khoán được nhận tiền thanh toán t
 •  C: Lệnh phải ghi rõ: "Có giá trị trong ngày" hoặc "có giá trị đến khi được hủy"
 •  D: Tất cả các điểm, a, b, c.
Câu 2: Lệnh dừng bán hay lệnh bán tự động là:
 •  A: Lệnh cho phép người môi giới tự động bán khi giá của cổ phiếu mà khách hàng đang nắm giữ rớt xuống tới mức nhất định
 •  B: Lệnh không cho phép người môi giới tự động bán khi giá cổ phiếu mà khách hàng đang nắm giữ rớt xuống mức nhất định
Câu 3: Tài khoản bảo chứng (tài khoản margin) thực chất là:
 •  A: Tài khoản thể hiện khoản nợ giữa khách hàng và người môi giới, trong đó số chứng khoán khách hàng đã mua được dùng làm vật bảo đảm, thế chấp cho khoản vay.
 •  B: Tài khoản bằng tiền, trong đó khi thực hiện giao dịch chứng khoán khách hàng phải thanh toán đủ số tiền mua chứng khoán và được toàn quyền sở hữu số chứng khoán đã mua
Câu 4: Bộ phận mua và bán trong công ty môi giới chứng khoán có chức năng chính sau:
 •  A: Ghi chép giao dịch
 •  B: Lên số liệu (lập báo cáo giao dịch)
 •  C: Đối chiếu và điều chỉnh
 •  D: Tất cả các chức năng trên
Câu 5: Bảng cân đối tài sản của 1 Công ty môi giới chứng khoán bao gồm các phần sau:
 •  A: Tài sản, nguồn vốn (hay các khoản nợ)
 •  B: Tài sản, nguồn vốn (hay các khoản nợ) và phần giá trị ròng
 •  C: Tài sản và phần giá trị ròng
Câu 6: Tại cuộc gặp khách hàng trực tiếp, người môi giới phải thực hiện các bước nào trong quy trình tìm hiểu khách hàng để dẫn dắt khách hàng tiềm năng hay khách hàng hiện hữu của mình đi đến kết luận mong muốn? Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: I - Tạo lập sự đồng cảm với khách hàng và làm cho khách hàng có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với môi giới. II - Phát hiện nhu cầu/mục tiêu/các vấn đề khách hàng quan tâm. III - Sắp xếp các nhu cầu/mục tiêu/các vấn đề khách hàng quan
 •  A: I, II, III, VII
 •  B: I, II, III, IV, VII
 •  C: Tất cả các mục từ I đến VII
 •  D: I, II, III, V, VII
Câu 7: Trong quá trình thúc đẩy động lực mua hàng của khách hàng, cách thức hành động và phản ứng (ứng xử) của người môi giới đối với những người có nhu cầu về quyền lực, những người khát khao được nắm quyền kiểm soát người khác và kiểm soát những tình huống khác nhau là:
 •  A: Ép họ thực hiện, hành động theo hướng môi giới cho là có lợi cho khách hàng
 •  B: Trao quyền cho họ, thừa nhận trí tuệ, địa vị, thành quả và nhu cầu về quyền lực của họ
 •  C: Thuyết phục họ đầu tư theo đề xuất của người môi giới
Câu 8: Giả sử tỷ lệ k ý quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty MNF với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). Giá cổ phiếu MNF tăng lên mức 100.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị hiện hành trên thị trường của 1000 cổ phiếu MNF hiện có vào thời điểm đó trên tài khoản là:
 •  A: 50 triệu đồng
 •  B: 100 triệu đồng
 •  C: 60 triệu đồng
Câu 9: Giả sử tỷ lệ k ý quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty MNF với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). Giá trị cổ phiếu MNF thực có sau khi cổ phiếu MNF tăng giá là:
 •  A: 60 triệu đồng
 •  B: 50 triệu đồng
 •  C: 80 triệu đồng
Câu 10: Giả sử tỷ lệ ký quỹ là 70%, một khách hàng mua 1000CP công ty ACB với giá 35 triệu đồng. Khách hàng trả tiền 24,5 triệu đồng và vay 10,5 triệu đồng. Giả sử giá cổ phiếu ACB trên thị trường tăng lên 70.000 đồng/CP. Như vậy giá trị hiện hanh trên thị trường của 1.000CP ACB có trên tài khoản là 70 triệu đồng. Vậy giá trị CK k ý quỹ là:
 •  A: 21 triệu đồng
 •  B: 50 triệu đồng
 •  C: 49 triệu đồng
 •  D: 70 triệu đồng

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 3

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 3- Test môi giới chứng khoán 3 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 3 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 3- Test moi gioi chung khoan 3 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 3 online.