Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 14- Test về thị trường chứng khoán 14

Câu 1: Các khoản mục sau là tài sản, ngoại trừ:
 •  A: Các khoản phải thu
 •  B: Hàng tồn kho
 •  C: Lợi nhuận giữ lại
 •  D: Nhãn hiệu thương mại
Câu 2: Những chứng khoán nào được phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch:
 •  A: Trái phiếu Chính phủ
 •  B: Cổ phiếu của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
 •  C: Chứng khoán của các doanh nghiệp đã được UBCKNN cấp giấy phép phát hành ra công chúng
 •  D: Cả a và c
Câu 3: Hiện nay ở Việt Nam phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công cúng được phép là:
 •  A: Bảo lãnh theo phương thức chắc chắn
 •  B: Bảo lãnh cố gắng tối đa
 •  C: Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không
 •  D: Cả ba phương thức trên
Câu 4: Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp bao gồm I. Có trình độ năng lực II. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề III. Có đạo đức tốt IV. Có niềm tự hào.
 •  A: I, II
 •  B: II, III
 •  C: I, II, III
 •  D: Tất cả
Câu 5: Tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm chính về những sai sót trong hồ sơ xin phép phát hành:
 •  A: Tổ chức phát hành chứng khoán
 •  B: Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán
 •  C: Những người tham gia vào việc soạn thảo hồ sơ xin phép phát hành
 •  D: Cả a, b và c
Câu 6: Chức năng của chỉ số thị trường chứng khoán là: I. Phong vũ biểu phản ánh nền kinh tế II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp III. Là cơ sở để nhà đầu tư tạo lập danh mục đầu tư có hiệu quả
 •  A: I
 •  B: II
 •  C: III
 •  D: I, II, III
Câu 7: Nếu 1 trái phiếu được bán ra cao hơn mệnh giá thì:
 •  A: Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 •  B: Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 •  C: Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 •  D: Không có cơ sở để so sánh.
Câu 8: DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua TTGDCK nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:
 •  A: 10 tỷ đồng trở nên
 •  B: Từ 1 đến 10 tỷ đồng
 •  C: 5 tỷ đồng trở nên
 •  D: Tùy DN có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không 1
Câu 9: Khi thực hiện bán CP của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua
 •  A: Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
 •  B: Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
 •  C: Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
 •  D: Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
Câu 10: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán tại:
 •  A: UBCK
 •  B: TTGDCK
 •  C: Công ty chứng khoán
 •  D: Tất cả các nơi trên

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 14

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 14 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 14- Test về thị trường chứng khoán 14 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 14 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 14 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 14- Test ve thi truong chung khoan 14 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 14 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 14 online.