Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 4- Test về thị trường chứng khoán 4

Câu 1: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:
 •  A: 10 tỷ đồng trở lên
 •  B: Từ 1 đến 10 tỷ
 •  C: 5 tỷ đồng trở lên
 •  D: Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không
Câu 2: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:
 •  A: 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
 •  B: 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
 •  C: 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
 •  D: Không phải đặt cọc.
Câu 3: Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua:
 •  A: Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
 •  B: Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
 •  C: Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
 •  D: Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
Câu 4: Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:
 •  A: Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:
 •  B: Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định
 •  C: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
 •  D: Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định
Câu 5: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:
 •  A: Công ty đại chúng
 •  B: Tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ,
 •  C: Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK)
 •  D: Tất cả đáp án trên
Câu 6: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:
 •  A: Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần
 •  B: Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
 •  C: Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư
 •  D: Được quyền phát hành bổ sung ra công chứng
Câu 7: Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:
 •  A: Để dễ dàng quản lý
 •  B: Để bảo vệ công chúng đầu tư
 •  C: Để thu phí phát hành
 •  D: Để dễ dàng huy động vốn
Câu 8: Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:
 •  A: 1500 đ
 •  B: 2000đ
 •  C: 1000 đ
 •  D: 1300 đ
Câu 9: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
 •  A: Là chủ nợ chung
 •  B: Mất toàn bộ số tiền đầu tư
 •  C: Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước
 •  D: Là người cuối cùng được thanh toán
Câu 10: Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
 •  A: Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
 •  B: Trước thuế
 •  C: Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
 •  D: Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 4

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 4- Test về thị trường chứng khoán 4 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 4 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 4- Test ve thi truong chung khoan 4 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 4 online.