Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 11- Test về thị trường chứng khoán 11

Câu 1: Sau khi có Luật Công ty, trong thực tế hiện nay, công ty cổ phần ít được thành lập so với công ty trách nhiệm hữu hạn vì:
 •  A: Có chi phí thành lập cao và thủ tục phức tạp -
 •  B: Khó kêu gọi cổ đông góp vốn
 •  C: Mới lạ nên chưa dám thành lập
 •  D: Cả ba đều sai
Câu 2: Một trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần là:
 •  A: Tách rời quyền sở hữu và quyền điều hành
 •  B: Thiếu động lực và sự quan tâm cá nhân, vì trách nhiệm chung trong thua lỗ
 •  C: Không giữ được bí mật trong kinh doanh và tài chính
 •  D: Tương đối ít được tín nhiệm trong cấp tín dụng
Câu 3: Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu:
 •  A: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 •  B: Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị chọn Giám đốc và Ban kiểm soát
 •  C: Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 •  D: Cả ba đều sai
Câu 4: Ý nghĩa của việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:
 •  A: Phân biệt quy mô huy động vốn
 •  B: Phân biệt đối tượng và phạm vi cần quản lý
 •  C: Phân biệt loại CK được phát hành
 •  D: Phân biệt hình thức bán buôn hay bán lẻ
Câu 5: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp
 •  A: Là nơi chào bán các CK mới phát hành
 •  B: Tạo tính thanh khoản cho CK
 •  C: Tạo cho người sở hữu CK cơ hội rút vốn
 •  D: Cho phép các nhà đầu tư sắp xếp lại danh mục đầu tư
Câu 6: Căn cứ vào đặc điểm và tính chất, công ty CK là I. Công ty chuyên doanh II. Công ty đa năng III. Công ty đa năng toàn phần IV. Công ty đa năng một phần
 •  A: Chỉ I
 •  B: II & III
 •  C: I & IV
 •  D: Tất cả
Câu 7: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như lâu nay là:
 •  A: Giải thể DNNN và thành lập lại theo dạng công ty cổ phần có nhà nước tham gia góp vốn
 •  B: Chuyển thể DNNN thành công ty cổ phần có nhà nước tham gia góp vốn
 •  C: Chuyển thể DNNN thành công ty cổ phần mà nhà nước vẫn giữ một tỷ lệ vốn góp trong cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 •  D: Cả ba đều đúng
Câu 8: SGDCK làI. Thị trường giao dịch tập trungII. Giao dịch CK niêm yếtIII. Thị trường thương lượng
 •  A: I & II
 •  B: I, II & III
 •  C: II & III
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 9: Những điều này sau đây đúng với phạm trù thị trường thứ cấpI. Thị trường giao dịch chứng khoán mua đi bán lạiII. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tưIII. Tạo ra người đầu cơIV. Tạo ra vốn cho tổ chức phát hành
 •  A: I & II b
 •  B: .I, II & III
 •  C: I, III & IV
 •  D: Tất cả
Câu 10: Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là
 •  A: Tư vấn
 •  B: Bao tiêu chứng khoán
 •  C: Định giá CK phát hành
 •  D: Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 11

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 11- Test về thị trường chứng khoán 11 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 11 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 11- Test ve thi truong chung khoan 11 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 11 online.