Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5

Câu 1: Việc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm
 •  A: Quyên góp tiền từ các thành viên lập quỹ mua bán CK năm bình ổn thi trường
 •  B: Thanh toán thay cho thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán
 •  C: Kinh doanh chứng khoán để bù đắp chi phí của các cty Ck trong thời gian đầu hoạt động
 •  D: Các câu trên sai
Câu 2: Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK tại VN được phép lập
 •  A: Chi nhánh tại VN
 •  B: Công ty CK 100% vốn nước ngoài
 •  C: Công ty Ck liên doanh với các đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 30% vốn điều lệ
 •  D: Công ty Ck liên doanh với các đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ
Câu 3: Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng
 •  A: 8% tổng tài sản
 •  B: Đúng 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh
 •  C: Tối thiểu 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh
 •  D: Tối thiểu 5% trên tổng nợ đã điều chỉnh
Câu 4: Tổ chức phát hành/phân phối phải hoàn thành đợt phân phối CP trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhân đăng kí phát hành
 •  A: 45
 •  B: 60
 •  C: 90
 •  D: 120
Câu 5: Các cty CK được mở tài khoản lưu ký tại
 •  A: Ngân hàng thương mại được cấp phép hoạt động lưu ký chứng khoán
 •  B: Trung tâm giao dich chứng khoán
 •  C: Ngân hàng chỉ định thanh toán
 •  D: Tổ chức phát hàng
Câu 6: Dưới đây là các điều kiện để một cá nhân là công dân VN được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK, ngoại trừ
 •  A: Có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự
 •  B: Phải là cử nhân kinh tế hoặc luật
 •  C: Có đủ các chứng chỉ chuyên môn về kinh doanh CK do UBCKNN cấp
 •  D: Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do UBCKNN tổ chức
Câu 7: Tổ chức niêm yết khi giao dịch CP quỹ, chỉ được phép
 •  A: Mua lại không quá 25% CP của tổ chức niêm yết
 •  B: Mua lại không quá 30% CP của tổ chức niêm yết
 •  C: Mua lại không quá 30% CP của tổ chức niêm yết
 •  D: B và D
Câu 8: Thị trường CK đang lên giá, cổ phiếu XYZ tăng lên liên tục qua nhiều phiên, nhà tư vấn nên khuyên khách hàng của mình
 •  A: Mua ngày CK XYZ vì dự kiến còn tăng giá
 •  B: Bán ngày CK XYZ vì đã tăng lên đỉnh
 •  C: Không nên mua, bán vì thị trường chưa ổn định
 •  D: Chỉ cung cấp đầy đủ thông tin cho khác hàng và tự học quyết định
Câu 9: Để giao dịch CK niêm yết tại TTGDCK, cần phải có các bước saua. TTGDCk thực hiện khớp lệnh và thông báo giao dịch cho công ty CKb. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua, bán CKc. Công ty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCKd. Nhà đầu tư nhận được CK hoặc nhận được tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịche. Công ty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tưTrình tự đúng:
 •  A: a, b, c, d, e
 •  B: .a, c, e, b, d
 •  C: b, a, e, d, c
 •  D: b, c, a, e, d
Câu 10: Nhà đầu tư mở TK lưu ký CK tại ngân hàng lưu ký, thì lệnh giao dịch CK sẽ đặt tại
 •  A: Ngân hàng lưu ký
 •  B: Ngân hàng chỉ định thanh toán
 •  C: Công ty CK

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5

Bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5 . Bài thi Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 5 online. Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 5- Test sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 5 . Bai thi Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 5 online.